Реорганізація підприємства: дії кадровика
Посібник

Реорганізація підприємства: дії кадровика

Реорганізація — це припинення діяльності підприємства, установи, організації (далі — підприємство, юридична особа), яке супроводжується переходом його зобов’язань і прав до іншого підприємства. Але так чи інакше здійснення реорганізації супроводжується виникненням певних труднощів не тільки у керівництва, а й у юристів, економістів, кадровиків підприємства.
Ціна за мінімальний термін передплати 420 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Реорганізація підприємства: дії кадровика»

Із посібника ви дізнаєтеся про:

  • Види та етапи реорганізації
  • Покрокові дії кадрової служби при реорганізації
  • Особливості кадрового діловодства та документообігу при перетворенні, злитті, приєднанні, поділі, виділі

А також отримаєте відповіді на запитання:

  • Чи варто новоствореному підприємству повідомляти Державну фіскальну службу України про прийняття на роботу працівників реорганізованого підприємства?
  • Чи потрібно повідомляти центр зайнятості про звільнення працівників у разі реорганізації підприємства?
  • Як підприємству-правонаступнику зареєструвати трудові книжки працівників підприємства, реорганізованого шляхом приєднання?
  • Чи виплачується працівникам у разі реорганізації підприємства грошова компенсація за невикористані дні щорічних відпусток?

Сподіваємося, наш посібник стане надійним помічником у вирішенні будь-якої проблемної ситуації, що склалася в процесі реорганізації підприємства.

Зміст:

ВСТУП

РОЗДІЛ I
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ВИДИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ
Перетворення
Приєднання
Злиття
Поділ
Виділ

РОЗДІЛ II
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Процедура проведення перетворення

Якщо відбувається перетворення структурного підрозділу зі зміною його статусу
Якщо відбувається зміна назви підприємства або його структурного підрозділу (відділу, філії тощо)
Якщо відбувається зміна організаційної структури підприємства

Дії кадрової служби у разі перетворення підприємства

РОЗДІЛ III
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ
Процедура проведення приєднання
Дії кадрової служби у разі приєднання підприємства

РОЗДІЛ IV
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ
Відмінність злиття від приєднання
Дії кадрової служби у разі приєднання підприємства
Дії кадрової служби у разі злиття підприємств

РОЗДІЛ V
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПОДІЛУ
Процедура проведення поділу
Дії кадрової служби у разі поділу підприємства

РОЗДІЛ VI
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВИДІЛУ
Процедура проведення виділу
Дії кадрової служби у разі виділу підприємства

РОЗДІЛ VII
ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ VIII
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ IX
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Додаток 1. Зразок наказу про реорганізацію підприємства шляхом його перетворення
Додаток 2. Зразок запису в трудовій книжці працівника про реорганізацію підприємства шляхом перетворення
Додаток 3. Зразок наказу про зміну назви підприємства
Додаток 4. Зразок запису в трудовій книжці працівника про зміну назви підприємства
Додаток 5. Зразок наказу про перейменування структурного підрозділу підприємства
Додаток 6. Зразок запису в трудовій книжці працівника про перейменування структурного підрозділу підприємства
Додаток 7. Зразок наказу про вступ на посаду директора філії підприємства
Додаток 8. Зразок наказу про зміну істотних умов праці працівників у разі створення філії підприємства в іншій місцевості
Додаток 9. Зразок запису в трудовій книжці працівника, у якого у разі зміни структури підприємства не змінюється назва професії та істотні умови праці
Додаток 10. Зразок наказу про затвердження штатного розпису підприємства
Додаток 11. Зразок наказу про зарахування до облікового складу підприємства працівників
Додаток 12. Зразок запису в трудовій книжці працівника про реорганізацію підприємства шляхом приєднання
Додаток 13. Зразок фрагмента особової картки працівника, у якій робиться запис про реорганізацію підприємства шляхом приєднання
Додаток 14. Зразок наказу про переведення працівників на посади нового оптимізованого штатного розпису
Додаток 15. Зразок запису в трудовій книжці працівника про переведення на посаду нового оптимізованого штатного розпису
Додаток 16. Зразок попередження працівника про наступне звільнення у зв’язку із скороченням чисельності працівників
Додаток 17. Зразок подання до профспілкового органу про отримання попередньої згоди на розірвання з працівником трудового договору
Додаток 18. Зразок повідомлення про надання попередньої згоди профспілкового органу на розірвання з працівником трудового договору
Додаток 19. Зразок наказу про скорочення штату працівників
Додаток 20. Зразок запису в трудовій книжці працівника про звільнення у зв’язку із скороченням штату працівників
Додаток 21. Зразок запису в трудовій книжці працівника про реорганізацію підприємства шляхом злиття
Додаток 22. Зразок фрагмента особової картки працівника, у якій робиться запис про реорганізацію підприємства шляхом злиття
Додаток 23. Зразок запису в трудовій книжці працівника про реорганізацію підприємства шляхом поділу
Додаток 24. Зразок запису в трудовій книжці працівника про реорганізацію підприємства шляхом виділу
Додаток 25. Зразок фрагмента особової картки працівника, у якій робиться запис про реорганізацію підприємства шляхом виділу
Таблиця. Різниця між реорганізацією у вигляді злиття та реорганізацією у вигляді приєднання

Вихідні дані

Автор: Лариса Красовська
Мова видання: українська
Формат (розмір): PDF
Обсяг: 68 с.

Придбати