Прийняття та звільнення: законодавство та практика
Посібник

Прийняття та звільнення: законодавство та практика

Цей практичний посібник стане у пригоді не лише кадровикам, а й роботодавцям. У виданні докладно розглянуто, на що потрібно звернути увагу при прийнятті на роботу, розписано порядок звільнення працівників. Наведено низку порад і застережень, як уникнути судових спорів із працівниками щодо порушень норм законодавства при звільненні.
Головне — дотримуватися всіх етапів прийняття та звільненні, грамотно оформлювати документи, і проблем не буде.
Усі відповіді про прийняття та звільнення — у посібнику!
Опис

Опис для видання «Прийняття та звільнення: законодавство та практика»

Кодекс законів про працю України нараховує 265 статей. При цьому не більше ніж 20 із них регулюють питання прийняття та звільнення працівників.

Прийняття працівника на роботу та його звільнення — це одна з буденних функцій кадровика, його посадові обов’язки. Зазвичай, приймаючи на роботу працівника, роботодавець не замислюється над тим, що з працівником доведеться розпрощатися, і краще це зробити безпосередньо на стадії звільнення, а не розтягувати «сумнівне задоволення» на безліч судових засідань.

Цей практичний посібник стане у пригоді не лише кадровикам, а й роботодавцям, оскільки саме вони є відповідальними за порушення законодавства про працю. У посібнику детально розписано, на що потрібно звернути увагу, а саме правила: прийняття на роботу та порядок звільнення працівників.

А для того щоб зробити це правильно, варто звернути увагу на порядок оформлення працівника при прийнятті на роботу:

 • отримання заяви про прийняття на роботу: особливості простого документа;
 • документи, які надає працівник при прийнятті на роботу: обов’язкові, необов’язкові, заборонені;
 • укладаємо трудовий договір: письмова чи усна форма;
 • видання наказу про прийняття на роботу та направлення повідомлення до ДФС: форма, строки, виправлення помилок;
 • правові аспекти прийняття на роботу окремих категорій працівників: неповнолітніх, внутрішньо переміщених осіб, інвалідів, сумісників, тимчасових працівників.

Навіщо витрачати час та додаткові зусилля, якщо низку певних питань можна передбачити, а як наслідок і уникнути, ще на стадії укладання трудового договору.

Крім того, у виданні приділено увагу так званим складним звільненням, і до них також слід бути готовими. А саме: звільнення за ініціативою працівника — звільнення за власним бажанням, звільнення за ініціативою роботодавця, звільнення з інших підстав, передбачених законодавством про працю. Особливу увагу в посібнику приділено практиці звільнення працівників, алгоритмам та практичним порадам при складних звільненнях:

 • скорочення штату або чисельності працівників;
 • звільнення за прогул та тривалу відсутність інформації про місце перебування працівника;
 • звільнення працівника, який хворіє більше чотирьох місяців;
 • звільнення посадових осіб підприємства.

Вчитися, як відомо, краще на чужих помилках, а ще краще — розглядаючи практичні приклади. Саме такому застосуванню норм законодавства про працю — поєднанню теоретичних аспектів і практичних кейсів — присвячено це видання. Ви маєте унікальну можливість отримати практичні формулювання відповідних документів:

 • наказ про прийняття на роботу;
 • наказ про прийняття на роботу за строковим договором;
 • наказ про прийняття на роботу за сумісництвом ;
 • випробування: пакет документів від прийняття до звільнення;
 • наказ про звільнення працівника;
 • приклади записів до трудових книжок про прийняття та звільнення працівника.

З посібником ви можете проаналізувати можливі ризики в разі дій на межі порушень законодавства про працю.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 2. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

Правила прийняття на роботу
Укладення трудового договору

Узгодження умов трудового договору
Визначення форми трудового договору
Укладення контракту
Оформлення трудового договору

РОЗДІЛ 3. ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

Правила припинення трудового договору
Особливості звільнення працівників
Підстави припинення трудового договору

ДОДАТКИ

Додаток 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку
Додаток 2. Журнал обліку наказів з персоналу
Додаток 3. Особова картка працівника
Додаток 4. Особова справа
Додаток 5. Особовий листок з обліку кадрів
Додаток 6. Штатно-посадова книга
Додаток 7. Алфавітна книга
Додаток 8. Форма трудового договору

ЗРАЗКИ НАКАЗІВ ТА ЗАПИСІВ У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

Зразок 1. Про прийняття на основну роботу на невизначений строк із нормальною тривалістю робочого часу
Зразок 2. Про прийняття на роботу за контрактом
Зразок 3. Про прийняття на роботу за конкурсом
Зразок 4. Про прийняття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства
Зразок 5. Про прийняття на роботу з установленим строком випробування
Зразок 6. Про прийняття на роботу з неповним робочим днем
Зразок 7. Про прийняття на роботу на час виконання певної роботи
Зразок 8. Про прийняття на роботу за сумісництвом
Зразок 9. Про прийняття на роботу неповнолітнього
Зразок 10. Про прийняття на роботу з умовою виконанням роботи вдома 66
Зразок 11. Про прийняття на роботу з умовою виконання обов’язків за суміщуваною професією
Зразок 12. Про прийняття на роботу особи, направленої для проходження альтернативної (невійськової) служби
Зразок 13. Про прийняття на роботу з укладенням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Зразок 14. Про прийняття на роботу з індивідуальним режимом робочого часу
Зразок 15. Про прийняття на посаду на період відсутності основного працівника
Зразок 16. Про прийняття на тимчасову роботу
Зразок 17. Про прийняття на сезонну роботу

ЗРАЗКИ ЗАПИСІВ У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

Про прийняття на основну роботу на невизначений строк з нормальною тривалістю робочого часу
Про призначення керівника акціонерного товариства за рішенням загальних зборів акціонерів
Про прийняття на роботу за конкурсом
Про прийняття на роботу за контрактом
Про прийняття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства
Про прийняття на роботу з установленим строком випробування
Про прийняття на роботу з неповним робочим днем
Про прийняття на роботу на час виконання певної роботи
Про прийняття на роботу за сумісництвом

ЗРАЗКИ НАКАЗІВ І ЗАПИСІВ У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Зразок 18. Про звільнення за угодою сторін
Зразок 19. Про звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору
Зразок 20. Про звільнення у зв’язку із закінченням строку дії контракту
Зразок 21. Про звільнення у зв’язку із закінченням строку проходження альтернативної (невійськової) служби
Зразок 22. Про звільнення у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство
Зразок 23. Про звільнення у зв’язку з переходом на виборну посаду
Зразок 24. Про звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством
Зразок 25.Про звільнення у зв’язку з відмовою від Зразок Ппродовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці
Зразок 26. Про звільнення у зв’язку з позбавленням права обіймати посаду
Зразок 27. Про звільнення у зв’язку з набуттям законної сили вироком суду про засудження до виправних робіт не за місцем основної роботи
Зразок 29 Про звільнення з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»
Зразок 30. Про звільнення у зв’язку з порушенням умов контракту
Зразок 31. Про звільнення з підстава, передбачених іншими законами
Зразок 32. Про звільнення за власним бажанням
Зразок 33. Про звільнення за власним бажанням з поважних причин, передбачених законодавством
Зразок 34. Про звільнення у зв’язку з розірванням строкового трудового договору з поважних причин
Зразок 35. Про звільнення з ініціативи працівника у разі порушення керівником підприємства законодавства про працю
Зразок 36. Про звільнення у зв’язку зі скороченням штату працівників
Зразок 37. Про звільнення у зв’язку з невідповідністю виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації
Зразок 38. Про звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю виконуваній роботі за станом
здоров’я 39. Зразок Про звільнення у зв’язку з позбавленням права керувати автотранспортним засобом
Зразок 40. Про звільнення за систематичне невиконання обов’язків, покладених трудовим договором
Зразок 41. Про звільнення за прогул без поважних причин
Зразок 42. Про звільнення у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності
Зразок 43. Про звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
Зразок 44. Про звільнення за появу на роботі в нетверезому стані
Зразок 45. Про звільнення за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника
Зразок 46. Про звільнення за результатами випробування
Зразок 47. Про звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків Зразок 48. Про звільнення за винні дії керівника
Зразок 49. Про звільнення у зв’язку з втратою довір’я
Зразок 50. Про звільнення за вчинення аморального проступку, несумісного із продовженням цієї роботи
Зразок 51. Про звільнення у зв’язку припиненням повноважень посадової особи
Зразок 52. Про звільнення працівника у зв’язку з повторним порушенням ним вимог законодавства з питань видання документів дозвільного характеру, передбаченим статтею 166 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Зразок 53. Про звільнення на вимогу профспілкового комітету
Зразок 54. Про Про звільнення на вимогу батьків
Зразок 55. Про звільнення у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником
Зразок 56. Про звільнення у зв’язку з порушенням норм щодо обмеження роботи за сумісництвом
Зразок 57. Про звільнення у зв’язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу
Зразок 58. Про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю

Нормативно-правові акти

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 200 x 265 мм
Обсяг: 116 с.

Вас може зацікавити
КАДРОВИК.UA
Журнал
КАДРОВИК.UA
404 грн
Штатний розпис
Спецвипуск
Штатний розпис
320 грн
Живий журнал КАДРОВИК.UA
Електронне видання
Живий журнал КАДРОВИК.UA
404 грн
Заступник чи ТВО
Спецвипуск
Заступник чи ТВО
320 грн