Оформлення та облік відряджень
Посібник

Оформлення та облік відряджень

У посібнику описано, які бувають відрядження, чим вони відрізняються від тимчасового переведення на іншу роботу. Подається порядок оформлення службового відрядження в межах України та за кордон. Порушуються питання оплати праці працівника, направленого у відрядження
Опис
Про автора

Опис для видання «Оформлення та облік відряджень»

У виданні:

 • Поняття відряджень та їх види.
 • Відмінність відряджень від тимчасового переведення на іншу роботу.
 • Правова база регулювання відряджень на підприємствах.
 • Порядок оформлення службового відрядження в межах України та за кордон.
 • Режим робочого часу працівника, який перебуває у відрядженні.
 • Оплата праці працівника, направленого у відрядження.
 • Витрати на відрядження та порядок їх відшкодування.

Вступ

Розділ І

Службові відрядження та їх відмінність від інших службових поїздок
Поняття службових відряджень та їх ознаки
Обмеження при відрядженнях
Відмінність відряджень від інших службових поїздок
Строки відряджень
Режим робочого часу і часу відпочинку відряджених працівників
Особливості оплати праці відряджених працівників
Аванс для поточних витрат у відрядженні

Розділ ІІ

Загальний порядок відряджень у межах України
Оформлення відряджень
Виплата добових
Відшкодування відрядженим працівникам інших витрат
Відшкодування витрат у разі тимчасової непрацездатності відрядженого працівника та затримки його у відрядженні
Порядок подання звіту про використання коштів, наданих на відрядження

Розділ ІІІ

Порядок відряджень за кордон
Оформлення відрядження за кордон
Визначення фактичного часу перебування у відрядженні за кордоном
Наслідки вимушеної затримки у відрядженні за кордоном
Відшкодування працівникові витрат за час перебування у відрядженні
Особливості виплати добових
Надбавки до сум добових витрат
Відшкодування витрат понад суми, затверджені Постановою № 98
Подання звіту про використання коштів, наданих на відрядження

Розділ ІV

Направлення працівників за кордон на навчання та стажування
Строк навчання та стажування за кордоном
Гарантії працівникам, направленими за кордон на навчання
Організація направлення на навчання за кордон
Виплата добових та відшкодування інших виплат

Розділ V

Правове регулювання відряджень працівників Міністерства культури України
Нормативно-правова база
Види службових відряджень
Організація та оформлення відряджень
Зміст та порядок підготовки документів про відрядження
Порядок виплати авансу на відрядження
Порядок відшкодування витрат на відрядження
Подання звіту про використання коштів, виданих на відрядження

Розділ VI

Відрядження військовослужбовців Збройних сил України
Організація відряджень
Мета відряджень та їх тривалість
Режим робочого часу відрядженого військовослужбовця
Обчислення фактичного часу перебування у відрядженні
Відшкодування витрат на службові відрядження
Подання звіту про використання коштів, виданих на відрядження

Розділ VII

Відрядження медичних та інших працівників, скерованих на боротьбу з епідеміями
Порядок і розміри відшкодування витрат на відрядження
Виплати відрядженим працівникам, скерованим для ліквідації вогнищ холери

Розділ VII

Особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів)

Додатки

Додаток 1. Зразок наказу про відрядження за кордон
Додаток 2. Зразок завдання на службове відрядження за кордон
Додаток 3. Зразок кошторису витрат на відрядження

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 200 x 265 мм
Обсяг: 72 с.

Микола Бойко,
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат

Народився 4 вересня 1953 року в селі Лука Таращанського району Київської області. Після закінчення восьми класів Лучанської середньої школи у 1968 році вступив до Таращанського технікуму механізації сільського господарства на відділення «електрифікація сільського господарства», який закінчив у 1972 році. З травня 1972 по травень 1974 року перебував на дійсній військовій службі. Після демобілізації був направлений на роботу в органи внутрішніх справ. Проходив службу в УВС м. Києва на різних посадах. У 1984 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського. З 1991 по 1997 рік перебував на викладацькій роботі в Київському училищі міліції та Національній академії МВС України. З 1998 по 2007 рік працював доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. Тепер — доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Т. Шевченка та адвокат.

Автор видань:

 • «Основи правового самозахисту»;
 • «Трудове право України. Навчальний посібник»;
 • «Трудове право. Навчально-практичний посібник. Зразки документів, коментарі, роз’яснення»;
 • «Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник»;
 • «Правовий самозахист»;
 • «Правове регулювання підприємництва в Україні: Навчально-практичний посібник»;
 • «Порівняльне трудове право. Навчальний посібник».

Один із співавторів видань:

 • «Цивільно-правові документи. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань»;
 • «Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства»;
 • «Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин. Зразки документів, коментарі, роз’яснення» тощо.

Микола Бойко є постійним автором журналу «КАДРОВИК.UA».

Вас може зацікавити