електронні видання
Посібник

Колективний договір: від переговорів до контролю за виконанням

У посібнику ви знайдете не лише теоретичні матеріали, а й зразки документів, які потрібно розробити на всіх стадіях укладання колективних договорів. Серед іншого до вашої уваги — приклад тексту колективного договору й додатків до нього, а також актуальні запитання та поради щодо колективного договору.
Ціна за мінімальний термін передплати 399 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Колективний договір: від переговорів до контролю за виконанням»

Колективний договір укладається на підприємствах будь-якої форми власності, що використовують найману працю та мають право юридичної особи, і є обов’язковим до виконання.

Укладання колективного договору надає роботодавцеві змогу:

 • по-перше, забезпечити додержання норм трудового законодавства;
 • по-друге, уникнути притягнення до відповідальності (адміністративної, кримінальної) за його порушення;
 • по-третє, убезпечити себе від безпідставних вимог працівників щодо надання пільг і матеріальних благ, не передбачених колективним договором.

У посібнику містяться актуальні запитання та поради щодо колективного договору, на кшталт:

 • Які співвідношення законодавства й колективного договору, трудового договору?
 • Якою має бути процедура проведення колективних переговорів, що передують укладанню колективного договору?
 • Ким визначається зміст колективного договору?
 • Коли розпочинається та закінчується дія колективного договору?
 • Якими мають бути структура та зміст колективного договору?
 • Якою є процедура внесення змін до колективного договору?
 • Чи діє колективний договір, який не пройшов повідомної реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування?
 • Як пролонгувати дію колективного договору?
 • На кого поширюється дія колективного договору на підприємстві?
 • Чи є відповідальність за відсутність колективного договору на підприємстві?
 • До якої відповідальності буде притягнено власника або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації за ухилення від укладання колективного договору або за його порушення?
 • Хто та в які строки звітує про виконання умов колективного договору?
 • Як норми колективного договору діятимуть у разі ліквідації чи реорганізації підприємства?
 • Коли умови колективного договору є недійсними?

У посібнику ви знайдете не лише теоретичні матеріали, а й зразки документів, зокрема:

 • документи, які потрібно розробити на всіх стадіях укладання колективних договорів, а саме:
  • Наказ про створення двосторонньої робочої комісії;
  • Положення про двосторонню робочу комісію для ведення колективних переговорів та підготовки проекту колективного договору;
  • Протокол загальних зборів трудового колективу;
  • Протокол установчих зборів щодо створення первинної профспілкової організації й обрання керівних органів;
  • Протокол про розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства;
  • Заява до міської ради з клопотанням про розірвання трудового договору з керівником установи;
 • додатки, які потрібно розробити до колективного договору:
  • Положення про преміювання працівників;
  • Перелік професій і посад працівників, яким надається щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці й особливий характер праці;
  • Перелік професій і посад працівників, яким надається щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день;
  • Заходи щодо поліпшення стану охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням й аваріям, що фінансуються за рахунок амортизаційних відрахувань;
  • Перелік професій і посад працівників, яким додатково безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту понад установлені норми;
  • Профілактичні заходи щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування та оздоровлення працівників;
  • Перелік професій і посад працівників, які безплатно забезпечуються молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами;
  • Перелік професій і посад працівників, яким безплатно видаються знешкоджувальні, мийні засоби, захисні креми у зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин;
  • Перелік професій і посад, за якими працівники підлягають періодичним медичним оглядам.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): PDF
Обсяг: 80 стор.
Консультації та замовлення за телефоном: 0 (800) 219-977

Придбати
Вас може зацікавити