Договори: цивільно-правовий vs трудовий
Посібник

Договори: цивільно-правовий vs трудовий

Часто роботодавці, укладаючи цивільно-правові договори, фактично замінюють трудові відносини цивільно-правовими. У чому полягають відмінності між цивільно-правовими та трудовими договорами? Для виконання яких робіт укладання цивільно-правових договорів неможливе і чому? Які зміни відбулися у законодавстві щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування осіб, котрі виконують роботу за цивільно-правовим договором?

Із посібника ви дізнаєтесь, як правильно укласти цивільно-правовий договір. Практичні поради, що вміщені у виданні, допоможуть визначитися з вибором виду договору, аби уникнути відповідальності за неправомірне обрання договору цивільно-правового характеру.
Ціна за мінімальний термін передплати 435 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Договори: цивільно-правовий vs трудовий»

Останнім часом досить поширеним явищем є використання праці громадян через укладення цивільно-правових договорів про виконання певних робіт чи про надання послуг. Відносини, що виникають унаслідок укладення цивільно-правового договору, регулюються нормами цивільного законодавства, основу якого становить Цивільний кодекс України. Часто роботодавці, досконало не розібравшись у поняттях «трудовий договір», «цивільний договір» та суперечливому терміні «трудова угода», укладають цивільно-правові договори, фактично замінюючи трудові відносини цивільно-правовими.

Із посібника ви дізнаєтесь:

 • У чому полягають відмінності між цивільно-правовими та трудовими договорами?
 • Для виконання яких робіт укладання цивільно-правових договорів неможливе?
 • Які зміни відбулися у законодавстві щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування осіб, котрі виконують роботу за цивільно-правовим договором?
 • Як оплатити листок непрацездатності особі, яка виконує роботи за цивільно- правовим договором?
 • Як забезпечуються вимоги охорони праці стосовно осіб, які виконують роботи за цивільно-правовим договором?

Отримаєте відповіді на запитання:

 • Чи подається заява про укладання цивільно-правового договору?
 • Чи включаються до штатного розпису підприємства особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами?
 • Чи потрібно брати дозвіл у центрі зайнятості на укладення цивільно-правового договору з іноземцем?
 • Чи є трудові гарантії на підприємстві особі, яка уклала договір цивільно-правового характеру, в разі призову її на службу за контрактом?
 • Чи може працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виконувати роботу за цивільно-правовим договором?
 • Чи надається компенсація при звільненні особі, з якою укладено цивільно- правовий договір?

Практичні поради, що вміщені у виданні, допоможуть визначитися з вибором виду договору, аби уникнути відповідальності за неправомірне обрання договору цивільно- правового характеру.

ЗМІСТ:

РОЗДІЛ I
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ

Поняття цивільно-правового договору, його предмет та сфера застосування
Основні ознаки договору підряду та трудового договору
Правовий статус сторін цивільно-правового договору, за яким особа залучається до
суспільної праці
Свобода договору
Форма договору

РОЗДІЛ II
ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЧИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Організація процесу виконання робіт чи надання послуг
Час, місце та строки виконання договору
Винагорода за виконану роботу чи надані послуги
Надання пільг і гарантій
Відповідальність сторін
Вирішення спорів

РОЗДІЛ III
УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
Укладення цивільно-правового договору
Виконання цивільно-правового договору
Зміна та розірвання цивільно-правового договору

РОЗДІЛ IV
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО РОБОТИ ЗА ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування осіб, що залучаються дороботи за цивільно-правовими договорами
Як визначається розмір допомоги
Хто замовляє та виплачує страхові кошти
Нарахування та утримання єдиного соціального внеску з винагороди за цивільно-правовим договором
Нарахування та утримання військового збору з винагороди за цивільно-правовим договором
Нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з винагороди за цивільно-правовим договором

РОЗДІЛ V
ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ЗА ЯКИМИ ГРОМАДЯНИ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ

Договір підряду
Поняття та характерні ознаки договору підряду
Предмет договору підряду
Матеріали, що використовуватимуться при виконанні робіт
Ціна роботи
Строки виконання робіт
Порядок приймання-передання результатів виконаних робіт
Порядок оплати роботи
Права та обов’язки сторін, установлені законодавством
Замовник
Підрядник
Відповідальність сторін
Порядок вирішення спорів
Позовна давність
Поняття, предмет та основні ознаки договору про надання послуг
Особливості виконання договору про надання послуг
Особливості плати за договором про надання послуг
Строк дії договору про надання послуг
Відповідальність сторін
Особливості розірвання договору про надання послуг
Договір доручення
Поняття, предмет та основні ознаки договору доручення
Сторони договору доручення
Строк договору доручення
Оплата послуг повіреного
Зміст доручення
Порядок виконання доручення
Обов’язки сторін договору доручення, передбачені ЦКУ Особливості припинення договору доручення та наслідки такого припинення

РОЗДІЛ VI
СХЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ І ДОГОВОРІВ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

РОЗДІЛ VII
ОХОРОНА ПРАЦІ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ДОДАТКИ
Додаток 1. Зразок договору підряду на виконання роботи із залученням фізичної особи
Додаток 2. Зразок акта приймання-передавання виконаних робіт за договором підряду
Додаток 3. Зразок договору про надання бухгалтерських послуг із залученням фізичної особи
Додаток 4. Зразок акта про фактичне надання послуг
Додаток 5. Зразок договору доручення
Додаток 6. Зразок довіреності для виконання договору доручення

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Формат (розмір): PDF
Обсяг: 72 стор.
Консультації та замовлення за телефоном: 0 (800) 219-977

Придбати
Вас може зацікавити