Організація та забезпечення безпеки праці
Спецвипуск

Організація та забезпечення безпеки праці

У спецвипуску висвітлено основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на захист життя і здоров’я людини в процесі її трудової діяльності: базові норми законодавства та їх актуальні зміни; гарантії прав на охорону праці (під час прийняття на роботу, під час роботи, пільги і компенсації); організаційні заходи (управління охороною праці, служби охорони праці, медичні огляди, навчання); контрольно-наглядова діяльність (перевірки, розслідування, співпраця з роботодавцями, дозвільна діяльність); нормативно-правове забезпечення безпеки та гігієни праці.
Опис

Опис для видання «Організація та забезпечення безпеки праці»

Окрема увага приділена застосуванню ризикоорієнтованого підходу до оцінки стану охорони праці на виробництві, процедурам проведення атестації робочих місць за умовами праці, оптимізації витрат на охорону праці.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Дата виходу: червень 2017

Вас може зацікавити