посібник
Посібник

Медичні огляди: все для роботодавця

Наш посібник допоможе не тільки бездоганно організувати проведення медичних оглядів працівників, а й визначитися, у яких саме випадках медогляд є вимогою законодавства, порушення якої призведе до більших видатків, ніж витрати на проведення медичних оглядів.
Ціна за мінімальний термін передплати 430 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Медичні огляди: все для роботодавця»

Медичні огляди — це вимога законодавства чи примха роботодавця? Сьогодні  — це насамперед необхідність. Однак, як і завжди, все залежить від фінансування. Витрати на медичні огляди працівників законодавством покладено на роботодавця, але в сучасних економічних умовах не всі вони готові до додаткових збитків.

Із посібника ви дізнаєтеся про:

  • Види медичних оглядів та вимоги до їх проведення
  • Процедуру проведення медичних оглядів
  • Особливості проведення медичних оглядів різних категорій працівників
  • Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо медоглядів працівників

А також отримаєте відповіді на запитання:

  • Як обрати медичний заклад для проведення медогляду?
  • Чи передбачає медогляд психіатричний та наркологічний огляд?
  • Чи може роботодавець направити працівника на позаплановий медичний огляд?

Наш посібник допоможе не тільки бездоганно організувати проведення медичних оглядів працівників, а й визначитися, у яких саме випадках медогляд є вимогою законодавства, порушення якої призведе до більших видатків, ніж витрати на проведення медичних оглядів.

ЗМІСТ:

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ПРОЦЕДУРА ТА ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ

Які є види медичних оглядів
Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів
Правове регулювання проведення медичних оглядів
З якою метою проводять медичні огляди
За чий рахунок має проводитися медичний огляд
Хто проводить медичні огляди
Процедура проведення медичного огляду
Порядок видачі та заповнення особистих медичних книжок

РОЗДІЛ II. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

Медичні огляди працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення
Хто проводить медичні огляди
Перелік потрібних обстежень і досліджень
Оформлення результатів медичного огляду
Дії закладу охорони здоров’я у разі виявлення у працівника інфекційного захворювання
Відсторонення від роботи осіб, які є бактеріоносіями
Профілактичні медичні огляди осіб, які контактували з хворими на небезпечні інфекційні хвороби
Медичні огляди осіб віком до 21 року
Медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці
Медичні огляди працівників, зайнятих на роботах, де є потреба у професійному доборі
Медичні огляди працівників, які працюють у приватного підприємця

РОЗДІЛ IV. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Попередній (періодичні) медичний огляд
Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди
Позачерговий медичний огляд
Оформлення результатів попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів

РОЗДІЛ III. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ВОДІЇВ

Порядок організації медичних оглядів та їх проведення
Умови звільнення державного службовця за результатами медичного висновку

РОЗДІЛ V. НАРКОЛОГІЧНІ ТА ПСИХІАТРИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ

Проведення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів
Хто проводить наркологічні огляди
Періодичність проведення наркологічних оглядів
Видача сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду
Проведення обов’язкових психіатричних оглядів
Хто проводить психіатричні огляди
Періодичність проведення психіатричних оглядів
Видача довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду

РОЗДІЛ VI. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ ПРОЙШЛИ ОБОВ'ЯЗКОВІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

Правове регулювання відсторонення
Процедура відсторонення
Контроль за виконанням відсторонення
Оплата часу відсторонення та застосування дисциплінарних стягнень
Допуск до роботи

РОЗДІЛ VII. КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Контроль за дотриманням законодавства щодо медичних оглядів
Відповідальність за порушення вимог законодавства про медичні огляди працівників

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Додаток 1. Зразок наказу про організацію проходження працівниками періодичного медичного огляду
Додаток 2. Зразок наказу про відсторонення від роботи водія
Додаток 3. Зразок наказу про відсторонення від роботи працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового
медичного огляду на вимогу, фахівця з охорони праці підприємства
Додаток 4. Зразок наказу про відсторонення від роботи працівника, що перебував у контакті з хворими на небезпечні для
оточуючих інфекційні хвороби

Таблиця 1. Обов’язкові обстеження та дослідження при попередньому й періодичних медичних оглядах
Таблиця 2. Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці
Таблиця 3. Адміністративна відповідальність за порушення санітарних норм
Таблиця 4. Адміністративна відповідальність за допуск до керування транспортними засобами водіїв, які не пройшли
медичного огляду

Вихідні данні:

Вихідні данні:
Мова видання: українська
Формат (розмір): PDF
Обсяг: 72 стор.
Консультації та замовлення за телефоном: 0 (800) 219-977

Придбати
Вас може зацікавити