посібник
Посібник

АРХІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: створення, функціонування, звітність

У запропонованому посібнику ви отримаєте відповіді на найбільш поширені та актуальні запитання, пов’язані зі створенням архіву на підприємстві, правильною підготовкою архівних описів справ, плануванням та звітністю архіву, організацією користування документами архіву підприємства тощо
Ціна за мінімальний термін передплати 480 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «АРХІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: створення, функціонування, звітність»

СТВОРЕННЯ АРХІВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • положення про архів
 • завдання і права архівного підрозділу
 • професійно-кваліфікаційний склад працівників архіву
 • вимоги до приміщень архіву

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ АРХІВУ

 • планування роботи архівного підрозділу на великому підприємстві
 • планування роботи архіву на малому підприємстві
 • звітність про роботу архіву (архівного підрозділу) на різних підприємствах

КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВУ

 • склад документів архіву підприємства
 • граничні строки тимчасового зберігання документів в архіві підприємства
 • вимоги до оформлення справ, що підлягають передаванню в архів
 • приймання справ до архіву підприємства

ПІДГОТОВКА АРХІВНИХ ОПИСІВ СПРАВ

 • складання річного розділу опису справ постійного зберігання
 • складання зведеного опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання
 • складання зведеного опису справ з кадрових питань (особового складу)
 • оформлення підсумкового запису та засвідчувального напису до архівних описів справ
 • оформлення передмови до зведених архівних описів справ
 • нумерація зведених архівних описів
 • оформлення закінченого архівного опису справ

ФОНДУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ ПІДПРИЄМСТВА

 • видова класифікація архівних фондів
 • визначення фондової належності документів підприємства
 • правила фондування
 • хронологічні межі фонду та крайні дати його документів
 • організація документів у межах архівного фонду

ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ ПІДПРИЄМСТВА

 • вимоги до обліку документів в архіві
 • система облікових документів архіву та правила їх ведення

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ В АРХІВІ ПІДПРИЄМСТВА

 • інформаційне забезпечення користувачів
 • виконання запитів юридичних та фізичних осіб
 • надання архівних документів для роботи в читальному залі та у тимчасове користування поза архівом
 • використання документів архіву при підготовці інформаційних заходів, у засобах масової інформації і публікаційній діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 • пожежна безпека архіву
 • температурно-вологісний і світловий режими в архіві
 • санітарно-гігієнічний режим в архіві
 • обладнання архіву
 • розміщення справ в архівосховищах. Топографування
 • перевіряння наявності та стану справ
   

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Дата виходу: листопад 2019 року
Час надходження другого накладу: лютий 2020 року
Формат: PDF
Обсяг: 72 с.

 

Придбати