Діловодство
Електронне видання

Діловодство

Щомісяця в журналі «Діловодство»: організація діловодства в установах і підприємствах різних форм власності та рівня підпорядкування згідно з новими правилами й вимогами, архівна справа, кадрове діловодство на прикладі конкретних виробничих ситуацій, юридична підтримка під час роботи з документами, основні вимоги до складання та оформлення службових документів. А також відповіді кваліфікованих спеціалістів на запитання читачів, підвищення рівня освіти, поради психолога-практика та ін.

Друкований журнал + електронна версія без додаткових оплат.

Ваш гарантований подарунок: Онлайн-посібник «Складення та оформлення службових документів» у двох частинах.
Ціна за мінімальний термін передплати 243 грн
Придбати
Погортати номер
Опис
Рубрики
Експерти
Переваги ел. журналу
У 2018 році

Опис для видання «Діловодство»

Щомісячний індекс 01242
Річний та піврічний індекс 89087
Індекс електронної версії  49599

Щоб забезпечити злагоджену й чітку роботу працівників, відповідальних за організацію діловодства та архівної справи, редакція щономера публікує матеріал стосовно порядку роботи з документами (наказами, протоколами, актами, поданнями, службовими листами, заявами та ін.), їхні форми та зразки, алгоритми дій, таблиці тощо, а також відповідну нормативно-правову базу. Експерти журналу надають кваліфіковані відповіді на запитання читачів. У виданні подано актуальний матеріал з прикладами документів із кадрової, юридичної, бухгалтерської практики. Завдяки опублікованим статтям читачі можуть підвищити рівень знань з української ділової мови, налагодити ділові стосунки в колективі й отримати багато іншої важливої та корисної інформації.

Цільова аудиторія:

 • діловоди;
 • секретарі;
 • архіваріуси;
 • працівники канцелярії, служби діловодства, організаційного відділу тощо;
 • керівники структурних підрозділів та ін.

Основні аргументи на користь передплати видання:

 • За допомогою журналу «Діловодство» ви навчитеся правильно організовувати роботу з документами, адже у виданні описано всі діловодні процеси та надано зразки оформлення документів.
 • Ви отримаєте актуальну та важливу інформацію щодо діловодства й архівної справи з урахуванням змін у законодавстві.
 • Ви зможете підвищити свій загальний професійний рівень. У цьому допоможуть публікації з кадрових, бухгалтерських, юридичних питань, тем з освіти й психології ділових стосунків і т. ін.
 • Кожен читач може поставити запитання та отримати відповідь фахівців із загального й спеціального діловодства, архівної справи, кадрових та юридичних питань тощо.
 • У виданні складні матеріали подано в простих формах: таблицях, схемах, алгоритмах та ін.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): В5, 165 × 235 мм
Обсяг: 80 с.
Періодичність: щомісяця

ДІЛОВОДСТВО

Питання організації роботи з документами на підприємствах усіх форм власності в процесі здійснення управлінських функцій. Усе про приймання, реєстрацію, розподіл, контроль за виконанням документів та багато іншої важливої інформації

АРХІВНА СПРАВА

Питання щодо підготовки виконаних у діловодстві документів (у тому числі електронних) до передавання в архів та їхнього зберігання

ВІДПОВІДАЄМО ЧИТАЧАМ

Досвідчені фахівці — діловоди, архівісти, кадровики, юристи, бухгалтери, менеджери з персоналу, психологи-практики та ін. — дають компетентні відповіді на запитання читачів

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Правове регулювання праці працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що супроводжується практичною інформацією з оформлення кадрової документації

БУХГАЛТЕРІЯ ТА ДІЛОВОДСТВО

Оформлення бухгалтерських документів на прикладі конкретних ситуацій

ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ

Актуальні питання українського законодавства, зокрема з трудового й господарського права

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА ПІД ЧАС РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ

Поради юристів щодо складання, оформлення й роботи з документами

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Розроблення посадових інструкцій. Описання кваліфікаційних вимог, обов’язків технічних службовців (секретарів, діловодів, архіваріусів тощо) та інших працівників підприємств

ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

Огляд найпопулярніших і маловідомих програм для оптимізації та спрощення роботи офісних працівників

ОСВІТА

Удосконалення української мови як державної мови діловодства: теорія та практика

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

Бізнес-лексика, терміни й сленг у документах, особливості перекладу й слововживання. Стилістика та граматика ділової іноземної. Мовні формули

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ

Поради психологів-практиків із формування ділових стосунків у колективі, уникнення конфліктних ситуацій

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Підвищення ефективності праці завдяки грамотному управлінню часом

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА/ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

Рекомендації спеціалістів стосовно поведінки працівників у колективі. Способи підвищення корпоративної культури. Правила ділового етикету

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Робочий календар на два місяці; корисні й цікаві заходи, які ми радимо відвідати; словник термінів і понять, що вжито в поточному номері

Олена Загорецька, канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України
Олександр Донченко, адвокат, головний юрисконсульт Національного банку України
Надія Баловсяк, канд. пед. наук, доцент кафедри медіакомунікацій Українського католицького університету
Олександр Клименко, економіст-міжнародник, консультант із соціально-трудових відносин
Наталія Леміш, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту Сумського державного університету
Олена Калініченко, методист Департаменту освіти Харківської міської ради, психолог-практик вищої категорії
Людмила Паламарчук, заступник директора Центрального державного електронного архіву України

В електронній версії журналу «Діловодство» ви маєте можливість:

1. Працювати з текстом: виділяти, копіювати, вставляти в інший документ, друкувати
2. Скористатися інтелектуальним пошуком за словом
3. Швидко переглядати видання з допомогою навігації «Мініатюри сторінок»
4. Робити закладки, перейменовувати їх, формувати перелік закладок
5. Читати журнал з будь-якого комп’ютера, що має вихід в інтернет, у будь-якій точці світу
6. Швидко переміщуватися між рубриками: достатньо натиснути на заголовок рубрики або зазначити у спеціальному полі відповідну сторінку
7. Збільшувати масштаб сторінки
 

Журнал доступний одразу: не потрібно чекати на доставку!

У 2018 році в журналі «Діловодство» читайте:

 • Актуальні питання організації діловодства
 • Складення та оформлення службових документів
 • Інструкція з діловодства
 • Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів
 • Автоматизація процесів діловодства й архівної справи
 • Формат електронного документа
 • Уніфікація електронних документів
 • Яких помилок припускаються підприємства під час передавання документів на зберігання до архівної установи
 • Чи потрібно подавати електронну декларацію секретарям, діловодам, архіваріусам
 • Новації в оформленні кадрових документів з урахуванням вимог Трудового кодексу України
 • Зміни до Класифікатора професій: що треба знати для правильного ведення кадрової документації
 • Написання складних слів разом та через дефіс
 • Абревіатури та скорочення в діловій українській мові
 • Етичні норми спілкування з діловими партнерами та конкурентами
 • «Викрадачі часу», або Що варто врахувати, щоб усе встигати

А також:

 • Юридична підтримка під час роботи з документами
 • Відповіді фахівців на запитання читачів
 • Корисна інформація