Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання
Посібник

Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання

Для управлінців, фінансових директорів, головних бухгалтерів та спеціалістів зі складання фінансової звітності середніх і малих підприємств, які мають намір працювати та успішно конкурувати на внутрішньому та зовнішніх ринках. Книга може бути корисною для фінансових менеджерів, аналітиків та аудиторів.
Опис

Опис для видання «Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання»

Починаючи з 2012 року МСФЗ є офіційною основою складання фінансової звітності публічних акціонерних товариств, банків, страхових компаній, кредитних спілок та більшості суб’єктів надання фінансових послуг. З 1 січні 2019 року розширено коло підприємств, які мають складати фінансову звітність за МСФЗ.

Із запропонованого до вашої уваги посібника ви дізнаєтесь про те, як скласти:

  • Звіт про фінансовий стан (баланс);
  • Звіт про прибутки та збитки а інший сукупний дохід;
  • Звіт про зміни у власному капіталі;
  • Звіт про рух грошових коштів;
  • Примітки до фінансової звітності.

Звертаємо вашу увагу, що посібник містить наскрізний приклад звітності з примітками для середнього багатопрофільного підприємства.

Цей посібник ми рекомендуємо головним бухгалтерам, фінансистам та аудиторам, які складають, перевіряють або використовують фінансову звітність за міжнародними стандартами у своїй професійній діяльності. Вона стане у пригоді студентам та викладачам вищих навчальних закладів, а також особам, які самостійно вивчають міжнародну практику ведення обліку та складання фінансової звітності.

Зміст посібника

Вступ

Розділ 1.

Сутність складання фінансової звітності

Розділ 2.

Звіт про фінансовий стан (баланс)

Розділ 3.

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід

Розділ 4.

Звіт про зміни у власному капіталі

Розділ 5.

Звіт про рух грошових коштів
Операційна діяльність
Фінансова діяльність

Розділ 6.

Примітки

6.1. Облікова політика, облікові оцінки та розкриття нефінансової інформації
6.2. Зміни в облікові політиці й оцінках та помилки
6.3. Основні засоби
6.4. Нематеріальні активи
6.5. Біологічні активи
6.6. Фінансові інструменти: загальні вимоги до обліку
6.7. Фінансові інвестиції
6.8. Запаси
6.9. Кредити та позики
6.10. Доходи діяльності
6.11. Собівартість та інші витрати
6.12. Податок на прибуток
6.13. Забезпечення, умовні активи та зобов’язання
6.14. Оренда
6.15. Ризик-менеджмент
6.16. Пов’язані особи
6.17. Події після звітного періоду
6.18. Валютні курси

Розділ 7.

Проміжна фінансова звітність

Розділ 8.

Перше застосування МСФЗ
Навігатор фінансової звітності за МСФЗ
Перелік Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Тлумачень (КТМФЗ, ПКТ)

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210 х 297 мм
Об'єм: 138 с.

Вас може зацікавити