Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання
Посібник

Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання

Для управлінців, фінансових директорів, головних бухгалтерів та спеціалістів зі складання фінансової звітності середніх і малих підприємств, які мають намір працювати та успішно конкурувати на внутрішньому та зовнішніх ринках. Книга може бути корисною для фінансових менеджерів, аналітиків та аудиторів.

Ціна за мінімальний термін передплати 430 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Звітність за МСФЗ. Практичні рекомендації зі складання»

Розвиток міжнародного співробітництва та усвідомлення компаніями з  різних країн потреби в існуванні єдиних правил ведення господарських записів призвело до швидкого поширення міжнародних стандартів. Вони стали універсальною мовою бізнесу незалежно від країни походження товару і валюти розрахунку.

Запровадження МСФЗ на українському підприємстві створює передумови для його виходу на міжнародні ринки запозичень (які є на порядок дешевшими від національних) та значно спрощує процес залучення закордонних інвесторів.

На відміну від національних форм статистичної звітності, фахівці отримують повноцінний комплект звітності за МСФЗ з розрахунками чуттєвості до змін у навколишньому середовищі (примітки про фінансові інструменти з елементами ризик-менеджменту), який містить важливу інформацію для прийняття управлінських рішень.

Запропонована вам Книга включає:
— порівняльний аналіз звіту про фінансовий стан;
— звіт про прибутки, збитки та інший сукупний дохід;
— звіт про зміни у власному капіталі.

У книзі наведено алгоритм складання звіту про рух грошових коштів як прямим, так і непрямим методом. У примітках викладено вимоги міжнародних стандартів до розкриття інформації щодо основних засобів, нематеріальних активів, запасів, операційної дебіторської та кредиторської заборгованості та кредитів, а також різних типів доходів та витрат.

Окремий розділ присвячено оцінці біологічних активів за справедливою вартістю, що викликає чимало труднощів у бухгалтерів-практиків з галузі сільського господарства. Крім того, запропоновано детальний алгоритм розрахунку справедливої вартості та розкриття у примітках інформації як щодо посівних площ, так і щодо біологічних активів тваринництва (великої рогатої худоби).

Незабаром набувають чинності нові стандарти МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ 16 «Оренда». Вони внесуть кардинальні зміни в порядок оцінки та відображення виручки від реалізації та орендних операцій. На сторінках цієї книги ви знайдете відповіді й на питання коректності відображення таких операцій.

Багато підприємств веде зовнішньоекономічну діяльність або планує вихід на зовнішні ринки. Тому значну увагу ми приділили відображенню інвалютних операцій та переведенню показників фінансової звітності в інші валюти відповідно до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Впевнені, що ця книга стане незамінною під час застосування МСФЗ на вашому підприємстві, і ви зможете без труднощів складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, залучати інвесторів, аналізувати та контролювати діяльність свого підприємства, порівнювати її з досягненнями конкурентів та ухвалювати успішні управлінські рішення.