Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
Журнал реєстрації

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Журнал призначений для реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та подається відповідно до Додатка 6 до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Ціна за мінімальний термін передплати 115 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»

Реєстрація обов’язкових даних щодо проходження працівниками підприємства інструктажів здійснюється у спеціальних журналах встановленої форми. У них відображають своєчасність проведення інструктажів потрібного виду, наявність і рух документації, інструкцій та нормативних актів, що регламентують порядок і безпеку праці під час виконання відповідних робіт працівниками.
 

Які журнали з охорони праці має вести особа, що використовує найману працю

 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інші нормативні акти в галузі безпеки праці передбачають значний перелік журналів реєстрації, у яких фіксуються різноманітні дані у відповідній сфері. Залежно від специфіки діяльності підприємства, орган чи особа, яка відповідає за охорону праці, може вести журнали реєстрації:

 • інструкцій з охорони праці на підприємстві;
 • приписів служби охорони праці на підприємстві;
 • вступного інструктажу з питань охорони праці;
 • інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (для записів про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів);
 • осіб, які потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань, отруєнь) на виробництві;
 • аварій.

Необхідно також мати книги і журнали для обліку:

 • професійних захворювань (отруєнь);
 • обліку та видачі документації з охорони праці.

У разі роботи з електроустановками ведеться журнал реєстрації протоколів перевірки знань з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці ведуться незалежно від виду економічної діяльності.
 

Види інструктажів

Первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з питань охорони праці на робочому місці проходить кожен працівник. Проводить такі інструктажі безпосередній керівник робіт. Усі інструктажі, крім вступного, фіксуються в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Придбати такий журнал, як і форми інших документів з питань охорони праці, можна в інтернет-магазині видавничого дому «МЕДІА-ПРО».
 

Вступний інструктаж

Особливість цього інструктажу в тому, що він проводиться:

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового чи професійного навчання;
 • з екскурсантами у разі проведення екскурсії на підприємство.

Запис про його проведення робиться у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Інтернет-магазин видавничого дому «МЕДІА-ПРО» пропонує придбати готову форму такого журналу, що містить:

 • усі необхідні елементи для заповнення;
 • корисну інформацію та рекомендації щодо правильного заповнення журналу.

У нас також можна придбати готові форми інших документів у сфері охорони праці, пожежної безпеки, кадрової роботи й діловодства. Ці видання значно спрощують і оптимізують ведення документообігу.
 

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:

 • графа 1: Номер за порядком;
 • графа 2: Дата проведення інструктажу;
 • графа 3: Прізвище, ініціали особи, яку інструктують;
 • графа 4: Професія, посада особи, яку інструктують;
 • графа 5: Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції;
 • графа 6: Причина проведення позапланового чи цільового інструктажу;
 • графа 7: Прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання;
 • графа 8: Підпис особи, яку інструктують;
 • графа 9: Підпис особи, яка інструктує;
 • графа 10: Стажування (дублювання) на робочому місці (кількість змін, з ___ до ___ (дати); 
 • графа 11: Стажування (дублювання) пройшов (підпис працівника);
 • графа 12: Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата).

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210×297 мм
Обсяг: 60 с.

Придбати