Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте
Журнал регистрации

Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте

Журнал призначений для реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та подається відповідно до Додатка 6 до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Цена за минимальный срок подписки 95 грн
Купить
Описание

Описание для издания «Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте»

Реєстрація обов’язкових даних щодо проходження працівниками підприємства інструктажів здійснюється у спеціально розроблених журналах з охорони праці. Такі документи надають можливість контролювати питання безпеки на виробництві та під час виконання різноманітних робіт. Вони відображають наявність і своєчасність проведення інструктажів потрібного типу, наявність і рух документації, інструкцій та нормативних актів, що регламентують порядок і техніку безпеки під час виконання відповідної роботи працівниками.

Які журнали з охорони праці має вести особа, що використовує найману працю

 

Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці й інші нормативні акти в галузі безпеки передбачають значний перелік журналів реєстрації, у яких фіксуються різноманітні дані у відповідній сфері.
Залежно від специфіки діяльності підприємства орган чи особа, яка відповідає за охорону праці, може вести журнали реєстрації:
— інструкцій з охорони праці на підприємстві (для обліку наявності нормативів);
— приписів служби охорони праці на підприємстві;
— вступного інструктажу з питань охорони праці (для новоприйнятих працівників);
— інструктажів із питань охорони праці на робочому місці (для фіксації первинних, повторних й інших видів інструктування);
— наказів (з питань безпеки в діяльності підприємства).
— осіб, які постраждали від нещасних випадків;
— аварій;

 

Іще одна група книг і журналів необхідна для обліку:
— видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві (для фіксації руху документів);
— професійних захворювань (отруєнь);
— обліку та видачі документації з охорони праці.

Під час роботи з електрикою ведуться журнали реєстрації:
— протоколів перевірки знань з електробезпеки;
— перевірки знань з електробезпеки в персоналу з 1-ю групою електробезпеки.

Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці заводяться залежно від виду виконуваного заняття.

Види інструктажів

Кожен працівник проходить навчання з питань безпеки на робочому місці. Відповідальний працівник підприємства проводить інструктажі, що відповідають певній ситуації: вступний або для працівників на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий).
Усі інструктажі, крім вступного, фіксуються у Журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.
Придбати таку форму, як і решту книг із питань безпеки, можна в інтернет-магазині ВД «МЕДІА-ПРО».

Вступний інструктаж

Особливість цього навчання з питань безпеки й охорони праці полягає в тому, що воно проводиться для новоприйнятих працівників згідно із затвердженою адміністрацією або власником підприємства програмою.
Посада, кваліфікація, освіта, професія, стаж роботи на аналогічних посадах або загальний стаж не є підставами для скасування інструктажу. Він проводиться з усіма без винятку працівниками, зокрема й тимчасовими.
Запис про його проведення робиться у Журналі реєстрації вступних інструктажів із питань охорони праці.

Інтернет-магазин ВД «МЕДІА-ПРО» пропонує придбати вже готовий та віддрукуваний бланк документа, що містить:
— усі необхідні елементи форми для заповнення;
— корисну інформацію та рекомендації щодо правильного заповнення документації.

Наші видання спрощують й оптимізують роботу з обліку та реєстрації різних підрозділів підприємства, ведення документообігу. У нас також можна купити інші книги й журнали реєстрації у сфері охорони праці, пожежної безпеки, кадрової роботи й діловодства.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:

  • графа 1: номер за порядком;
  • графа 2: дата проведення інструктажу;
  • графа 3: прізвище, ініціали особи, яку інструктують;
  • графа 4: професія, посада особи, яку інструктують;
  • графа 5: вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції;
  • графа 6: причина проведення позапланового або цільового інструктажу;
  • графа 7: прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання;
  • графа 8: підписи особи, яку інструктують та особи, яка інструктує;
  • графа 9: стажування (дублювання) на робочому місці (кіль-кість змін, з ___ до ___ (дати) та стажування (дублювання) пройшов (підпис працівника);
  • графа 10: знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата).

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210×297 мм
Обсяг: 60 с.

Купить
Эксперты
Вас может заинтересовать