№4' 2020 "Оцінка ризиків на виробництві"
Спецвипуск

№4' 2020 "Оцінка ризиків на виробництві"

Унікальне тематичне видання від експертів журналу «Охорона праці і пожежна безпека».
Додатково отримайте документи у форматі WORD за темою.
Ціна за мінімальний термін передплати 352 грн
Придбати
Опис
Свіжий номер

Опис для видання «№4' 2020 "Оцінка ризиків на виробництві"»

Ідентифікація небезпек та оцінка ризику, моніторинг рівня ризику та визначення неприпустимого ризику.

Методи оцінки ризику. Міжнародний стандарт OHSAS 18001.

Впровадження системи керування професійними ризиками на підприємстві.

Зразки документації.

Як провести оцінку виробничих ризиків на підприємстві: покрокова інструкція.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Дата виходу: грудень 2020 рік

Безпека праці

Тимур Душко

ОЦІНКА РИЗИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

 • Вступ 
 • Ризик як міра небезпеки 
 • Аналіз ризику та методи його оцінки
 • Аналіз небезпек — головний етап оцінки ризику
 • Управління професійною безпекою та здоров’ям, орієнтуючись на вимоги міжнародного стандарту OHSAS 18001
 • ДСТУ ОНSАS 18001:2010 — керуємо професійними ризиками 
 • ISO 45001:2018 передбачає впровадження ризик-орієнтованого підходу
 • Розробка та впровадження СУОП на підприємстві 
 • Організація роботи з функціонування СУОП на підприємстві 
 • Сертифікація системи управління гігієною та безпекою праці за ОНSАS 18001 
 • Порядок сертифікації та кроки впровадження OHSAS 18001 

Додаток 1. Зразок переліку документів для проведення попереднього оцінювання СУГіБП відповідно до вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010
Додаток 2. Зразок переліку документів для проведення попереднього оцінювання СУГіБП відповідно до вимог ISO 45001:2018
Додаток 3. Зразок форми опитувальної анкети для проведення попереднього оцінювання відповідності СУГіБП вимогам ДСТУ OHSAS 18001:2010
Додаток 4. Зразок форми плану проведення внутрішнього аудиту СУОП 
Зміст проведення внутрішнього аудиту СУОП 
Додаток 5. Зразок форми внутрішнього аудиторського звіту перевірки стану охорони праці 
Додаток 6. Зразок наказу про затвердження положення про систему управління охороною праці 
Додаток 7. Зразок наказу про затвердження обов’язків з питань охорони праці 
Додаток 8. Зразок наказу про затвердження положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

Пам’ятка «Аудитор рекомендує роботодавцю» 

Придбати