Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
Журнал реєстрації

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Журнал призначений для реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та подається відповідно до Додатка 6 до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Ціна за мінімальний термін передплати 95 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»

Реєстрація обов’язкових даних щодо проходження працівниками підприємства інструктажів здійснюється у спеціально розроблених журналах з охорони праці. Такі документи надають можливість контролювати питання безпеки на виробництві та під час виконання різноманітних робіт. Вони відображають наявність і своєчасність проведення інструктажів потрібного типу, наявність і рух документації, інструкцій та нормативних актів, що регламентують порядок і техніку безпеки під час виконання відповідної роботи працівниками.

Які журнали з охорони праці має вести особа, що використовує найману працю

 

Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці й інші нормативні акти в галузі безпеки передбачають значний перелік журналів реєстрації, у яких фіксуються різноманітні дані у відповідній сфері.
Залежно від специфіки діяльності підприємства орган чи особа, яка відповідає за охорону праці, може вести журнали реєстрації:
— інструкцій з охорони праці на підприємстві (для обліку наявності нормативів);
— приписів служби охорони праці на підприємстві;
— вступного інструктажу з питань охорони праці (для новоприйнятих працівників);
— інструктажів із питань охорони праці на робочому місці (для фіксації первинних, повторних й інших видів інструктування);
— наказів (з питань безпеки в діяльності підприємства).
— осіб, які постраждали від нещасних випадків;
— аварій;

 

Іще одна група книг і журналів необхідна для обліку:
— видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві (для фіксації руху документів);
— професійних захворювань (отруєнь);
— обліку та видачі документації з охорони праці.

Під час роботи з електрикою ведуться журнали реєстрації:
— протоколів перевірки знань з електробезпеки;
— перевірки знань з електробезпеки в персоналу з 1-ю групою електробезпеки.

Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці заводяться залежно від виду виконуваного заняття.

Види інструктажів

Кожен працівник проходить навчання з питань безпеки на робочому місці. Відповідальний працівник підприємства проводить інструктажі, що відповідають певній ситуації: вступний або для працівників на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий).
Усі інструктажі, крім вступного, фіксуються у Журналі реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.
Придбати таку форму, як і решту книг із питань безпеки, можна в інтернет-магазині ВД «МЕДІА-ПРО».

Вступний інструктаж

Особливість цього навчання з питань безпеки й охорони праці полягає в тому, що воно проводиться для новоприйнятих працівників згідно із затвердженою адміністрацією або власником підприємства програмою.
Посада, кваліфікація, освіта, професія, стаж роботи на аналогічних посадах або загальний стаж не є підставами для скасування інструктажу. Він проводиться з усіма без винятку працівниками, зокрема й тимчасовими.
Запис про його проведення робиться у Журналі реєстрації вступних інструктажів із питань охорони праці.

Інтернет-магазин ВД «МЕДІА-ПРО» пропонує придбати вже готовий та віддрукуваний бланк документа, що містить:
— усі необхідні елементи форми для заповнення;
— корисну інформацію та рекомендації щодо правильного заповнення документації.

Наші видання спрощують й оптимізують роботу з обліку та реєстрації різних підрозділів підприємства, ведення документообігу. У нас також можна купити інші книги й журнали реєстрації у сфері охорони праці, пожежної безпеки, кадрової роботи й діловодства.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:

  • графа 1: номер за порядком;
  • графа 2: дата проведення інструктажу;
  • графа 3: прізвище, ініціали особи, яку інструктують;
  • графа 4: професія, посада особи, яку інструктують;
  • графа 5: вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції;
  • графа 6: причина проведення позапланового або цільового інструктажу;
  • графа 7: прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання;
  • графа 8: підписи особи, яку інструктують та особи, яка інструктує;
  • графа 9: стажування (дублювання) на робочому місці (кіль-кість змін, з ___ до ___ (дати) та стажування (дублювання) пройшов (підпис працівника);
  • графа 10: знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата).

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210×297 мм
Обсяг: 60 с.

Придбати
Вас може зацікавити
Нещасні випадки
Спецвипуск
Нещасні випадки
320 грн
Охорона праці і пожежна безпека
347 грн
Навчання з охорони праці
320 грн