Журнал «Довідник кадровика» № 7, 2016

Щоб замовити видання, зверніться у відділ передплати:
0 800 219 977
(067) 317-5886
(093) 904-1417

podpiska@mediapro.com.ua

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПОДІЯ

Робочі ситуації кадровика. 20 актуальних запитань учасників VII Всеукраїнських кадрових зборів — 2016

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
ОсобливостіпрацевлаштуванняіноземцівтаосіббезгромадянствавУкраїні. Укладення трудового договору
Як оформити трудовий договір з іноземцем? Що має бути зазначено в наказі про прийняття на роботу? Чи ведуть трудову книжку на іноземця?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Безрук Тетяна
Одержанняподарунківдержавнимислужбовцямитапосадовимиособамиорганівмісцевогосамоврядування: антикорупційні обмеження
Які обмеження щодо одержання подарунків установлено антикорупційним законодавством? Які подарунки можуть приймати державні службовці?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Басмат Лідія
Додатковаробота: тимчасове заступництво
Як оформити тимчасове заступництво? Чи треба вносити відповідний запис до трудової книжки працівника? Як оплачувати працю такого працівника і здійснювати табелювання? Чи має він право на окрему щорічну відпустку за «тимчасовою» посадою?

Васильова Зоя
Деякіособливостізвільненняпрацівниказавласнимбажаннямзокремаостаннімднемвідпустки
Чи може бути усна заява працівника щодо розірвання трудового договору підставою для видання наказу? Коли треба видати наказ про звільнення, якщо працівник захворів під час двотижневого строку попередження й хворіє після його закінчення? За яких обставин роботодавець зобов’язаний звільнити працівника за власним бажанням у день, коли він просить?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Киба Володимир
Установленняробочоїзмінитривалістюдо 24 годин
Чи можна за рішенням трудового колективу закладу охорони здоров’я встановити тривалість робочої зміни до 24 годин? У кожному конкретному випадку питання щодо встановлення працівникові робочої зміни вказаної тривалості має вирішуватися лише за згодою працівника і профспілкового органу. Чи потрібна така згода, якщо працівник не є членом профспілкового органу.

ДІЛОВА МОВА

Сонько Валентин
Старейдевнебуття, або Перейменування назв поселень та вулиць
У чому полягають лінгвістичні труднощі з перейменуванням населених пунктів? Чи має підприємство переоформлювати документи, якщо змінилася назва вулиці? Де можна отримати офіційну інформацію про перейменування та правильність написання назв вулиць?

 

СУДОВА ПРАКТИКА

Сидорова Лариса
Спорищодозвільненняузвязкузіскороченнямштатупрацівників
Які працівники мають переважне право залишитися на роботі в разі скорочення штату? У який строк працівника попереджають про звільнення за вказаною підставою? Чи зобов’язаний роботодавець, перш ніж звільнити працівника, запропонувати йому роботу на цьому підприємстві?

ДІЛОВОДСТВО

Юзова Юлія
Правильнеоформленнякадровихдокументівуникаємотиповихпомилок. Атестація працівників підприємства
З якою метою атестують працівників? Які працівники не підлягають атестації? На підставі яких документів розробляють положення про проведення атестації і як його оформляють?

Загорецька Олена
Оформленняорганізаційно-розпорядчихдокументівзгіднозновимиправилами. Спільний розпорядчий документ з основної діяльності двох юридичних осіб одного рівня
Як правильно підписати й зареєструвати спільний розпорядчий документ? Чи треба в спільному розпорядчому документі підписи посадових осіб засвідчувати відбитком печатки?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Запитайте фахівця
Чи потрібен запит ПФУ для видачі на підприємстві довідки про заробітну плату?
Гарантії та компенсації для лікарів, які підвищують кваліфікацію в закладі післядипломної освіти за основним місцем роботи чи за сумісництвом
Графік роботи й відпочинку працівниці, яка має дитину до трьох років
Викладацька (педагогічна) робота керівників за сумісництвом
Надання інформації на адвокатський запит

ОХОРОНА ПРАЦІ

Лисюк Микола
Організаціяпрацеохороннихзаходівслужбоюохоронипраці
Хто на підприємстві виконує функції служби охорони праці? Чим закріпити покладення обов’язків з охорони праці? Якими правами на підприємстві наділено службу охорони праці? Що мається на увазі під стилем роботи фахівця з охорони праці?

КАДРОТЕКА

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Панасюк Юлія, Білоткач Галина
Актуальні робочі ситуації

Відповіді на гарячі запитання щодо надання відпусток працівникам, особливостей звільнення, надання грошових компенсацій та складних моментів, пов’язаних з мобілізацією, від експертів редакції

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

Пономарьова Наталія
Біометричні документи — потреба сьогодення

Нове законодавство України передбачає запровадження оформлення й видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документа. Як отримати такий паспорт та які новації очікують громадян України — йдеться в матеріалі з головним спеціалістом Управління Державної міграційної служби в Київській області

Маліночка Дмитро
Публічні виступи та презентації для працівників кадрових служб. Секрети ораторської майстерності

Хтось володіє мистецтвом красномовства, а для когось кожен публічний виступ схожий на тортури. Як змінити ситуацію? Чи можна навчитися впевнено виступати перед публікою? Професійними секретами ділиться тренер з ораторської майстерності