Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки
Журнал реєстрації

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки призначений для реєстрації вступного, первинного, повторного та позапланового інструктажів. Форма журналу подається відповідно до Додатка 2 до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях
України (згідно з кодексом усталеної практики).
Ціна за мінімальний термін передплати 70 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки»

Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив. Тому Журнал містить достатню кількість граф для фіксації інформації та її тривалого зберігання в одному місці.

Журнал стане у пригоді особам, відповідальним за протипожежний стан на підприємствах. Для зручності роботи подано зразок заповнення Журналу.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці містить такі графи:

графа 1: номер за порядком;
графа 2: дата;
графа 3: вид інструктажу (вступний, первинний, повторний, позаплановий) та назва або номер інструкції, за якою отримано інструктаж;
графа 4: прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують;
графа 5: професія (посада) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу — найменування підрозділу, куди направляється особа);
графа 6: прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує;
графа 7: підпис особи, яку інструктують;
графа 8: підпис особи, яка інструктує;
графа 9: примітки.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210 х 297 мм
Обсяг: 60 с.