Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри
Спецвипуск

Спецвипуск №1, 2021 Оцінка ризику та організація інфекційної безпека на підприємстві: виклики COVID-19

Розділ І. Вимоги законодавства до роботодавців України з питань забезпечення працівників ЗІЗОД 

Розділ ІІ. Класифікація ЗІЗОД 

Розділ ІІІ. Особливості вибору ЗІЗОД 

  • Процедура вибору ЗІЗОД
  • Приклад вибору фільтрувальних ЗІЗОД для зварювальників

Розділ IV. Особливість розробки систем безпечної праці при використанні ЗІЗОД

Розділ V. Визначення терміну захисної дії протигазових фільтрів

Розділ VІ. Пошук кореневих причин невикористання ЗІЗОД

Розділ VІІ. Вимоги до якості ЗІЗОД

  • 5 способів визначення якісної фільтрувальної півмаски

Розділ VІІІ. Нові перспективні напрямки розробки фільтрувальних респіраторів

Розділ IX. Засоби індивідуального захисту шкіри

  • Дерматологічні засоби захисту
  • Засоби індивідуального захисту рук
  • Захисний одяг — захист і робоча форма

Додаток 1. Зразок форми протоколу ідентифікації шкідливих виробничих чинників

Додаток 2. Зразок форми тематичного плану підготовки працівників до використання ЗІЗОД

Додаток 3. Зразок прикладу тестових запитань з перевірки знань працівників щодо застосування ЗІЗОД

Додаток 4. Зразок форми журналу реєстрації перевірок ЗІЗОД

Додаток 5. Зразок форми для вибору фільтрувального респіратора

Додаток 6. Зразок прикладу інструкції для безпечної роботи з фільтрувальним респіраторам на вугільному підприємстві

Додаток 7. Зразок форми для методу картографування

Додаток 8. Зразок орієнтовного переліку небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ

Додаток 9. Зразок форми особистої картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ

Додаток 10. Зразок форми орієнтовного переліку робіт, які потребують застосування відповідних ЗІЗ

Додаток 11. Зразок форми службової записки щодо видачі працівникам ЗІЗ понад встановлені норми

Додаток 12. Зразок форми доповнення до колективного договору

Додаток 13. Зразок наказу про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ

Додаток 14. Зразок форми журналу обліку та зберігання засобів захисту


 

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Дата виходу: березень 2021 року.

Ціна за мінімальний термін передплати 422 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Спецвипуск №1, 2021 Оцінка ризику та організація інфекційної безпека на підприємстві: виклики COVID-19»

 

Придбати
Вас може зацікавити