№2' 2022 «Підстави звільнення працівників. Частина 2»
Спецвипуск

№2' 2022 «Підстави звільнення працівників. Частина 2»

зміни законодавства

Унікальне тематичне видання від експертів журналу «КАДРОВИК.UA».

Кожне видання присвячено одній темі, яка максимально розкрита з боку теорії та практики.

Розірвати трудові відносини, незалежно від ініціатора процедури, потрібно правильно, зменшивши негативні наслідки для обох сторін.

Від підстави для звільнення працівника з роботи залежить не тільки процес та документальне оформлення цієї процедури. Від конкретної підстави для звільнення може залежати подання певних звітів та нарахування додаткових компенсацій працівнику при звільненні. А в деяких випадках навіть право працівника повернутися на певну роботу після його звільнення.

Спецвипуск присвячено саме підставам для звільнення та їх наслідкам.

знак Детально розглянуто всі підстави для звільнення буде у двох спецвипусках за I півріччя 2022 року:

✔ 1-й спецвипуск «Підстави звільнення працівників» — 1-а частина. Замовити
✔ 2-й спецвипуск «Підстави звільнення працівників» — 2-а частина. Вже у продажі.

ЦІНА: 380 грн
Знижка діє до 31 серпня включно. 

Відправлення видання: доступи у вигляді логіна і пароля відправляються на електронну скриньку замовника до спецвипуску у форматі ЖИВОГО ЖУРНАЛУ  


Вихідні дані:
Мова видання: українська
Формат (розмір): електронний
Обсяг: 60-80 с.
Дата виходу: 
5 серпня 2022 року
Консультації та замовлення за телефоном: 0 (800) 219-977

Ціна за мінімальний термін передплати 510 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «№2' 2022 «Підстави звільнення працівників. Частина 2»»

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
НАЙСКЛАДНІШІ ВИПАДКИ ЗВІЛЬНЕННЯ: АЛГОРИТМ У ЗРАЗКАХ

 • Чисельність і штат працівників: у чому різниця?
 • Звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності штату підприємства

РОЗДІЛ 2
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗНИЩЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

 • Обов’язкова умова для звільнення за пунктом 6 статті 41 КЗпП 
 • Особливості процедури звільнення у зв’язку з неможливістю забезпечити працівника роботою 
 • Алгоритм звільнення працівника у зв’язку з неможливістю забезпечити його роботою 
 • Проведення остаточного розрахунку та виплата вихідної допомоги 

РОЗДІЛ 3
ПРОГУЛ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ

 • Заходи дисциплінарного стягнення 
 • Визначення поважності причин 
 • Процедура звільнення за прогул
 • У кого роботодавець отримує згоду на звільнення працівник, якщо на підприємстві нема первинної профспілкової організації? 
 • Деякі особливості звільнення за прогул
 • Особливості звільнення за прогул в період воєнного стану

РОЗДІЛ 4
ЗВІЛЬНЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ ПОНАД 4 МІСЯЦІ

 • Зміни у законодавстві щодо відсутністю працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль
 • Процедура звільнення у зв’язку з відсутністю працівника на роботі понад 4 місяці поспіль
 • Проведення остаточного розрахунку з працівником, якого звільнено у зв’язку відсутністю на роботі понад 4 місяці поспіль

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

Додаток 1. Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису 
Додаток 2. Зразок наказу про ліквідацію підприємства
Додаток 3. Зразок повідомлення про заплановане вивільнення у зв’язку зі скороченням посад 
Додаток 4. Зразок повідомлення про заплановане вивільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства 
Додаток 5. Зразок наказу про попередження працівників про заплановане вивільнення 
Додаток 6. Зразок попередження працівника про наступне вивільнення
Додаток 7. Зразок розписки працівника про те, що він попереджений про скорочення посади
Додаток 8. Зразок акта про попередження працівника про наступне вивільнення
та його відмову від переведення на іншу роботу 
Додаток 9. Зразок подання для отримання згоди на звільнення працівника 
Додаток 10. Зразок повідомлення профспілкового комітету про своє рішення
Додаток 11. Зразок протоколу засідання профспілкового комітету 
Додаток 12. Зразок наказу про звільнення у зв’язку із скороченням штату 
Додаток 13. Зразок запису щодо звільнення за прогул до трудової книжки працівника
Додаток 14. Зразок наказу про звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства 
Додаток 15. Зразок запису до трудової книжки працівника про звільнення в зв’язку з ліквідацією підприємства
Додаток 16. Зразок попередження працівника про наступне вивільнення
Додаток 17. Зразок повідомлення про необхідність розширеного засідання профспілкового комітету й адміністрації підприємства 
Додаток 18. Зразок наказу про звільнення працівника у зв’язку з неможливістю забезпечити його роботою 
Додаток 19. Зразок доповідної записки про відсутність працівника на роботі
Додаток 20. Зразок акта про відсутність працівника на роботі
Додаток 21. Зразок акта про відмову працівника надати письмові пояснення щодо причин відсутності на роботі
Додаток 22. Зразок подання про отримання згоди на звільнення
Додаток 23. Зразок наказу про накладення на працівника дисциплінарного стягнення 
Додаток 24. Зразок наказу про звільнення працівника за прогул 
Додаток 25. Зразок запису щодо звільнення за прогул до трудової книжки працівника
Додаток 26. Зразок наказу про звільнення працівника у зв’язку з відсутністю на роботі понад 4 місяці поспіль

Придбати
Вас може зацікавити