Листки непрацездатності: уникаємо помилок при заповненні та розрахунку (спецвипуск газети «Кадри і зарплата» за ІІІ квартал 2017 року)

Призначення й оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів соціального страхування для пересічної особи досить складна процедура. Адже для здійснення цієї операції необхідно врахувати положення чинного законодавства, які регламентують:

• порядок оформлення та видачі листка непрацездатності (ЛН) у закладі охорони здоров’я;
• підстави відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;
• механізм визначення розміру матеріального забезпечення;
• порядок замовлення та отримання коштів для виплати матеріального забезпечення у Фонді соціального страхування (ФСС), а саме порядок оформлення та подання заяви — розрахунку;
• строки виплати матеріального забезпечення найманим працівникам;
• форму та строки подання звіту по коштах Фонду соціального страхування за формою № Ф4-ФСС з ТВП;
• порядок та умови проведення перевірки цільового використання коштів соціального страхування.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі ЛН та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Водночас функції комісії не виходять за межі призначення матеріального забезпечення та контролю за повнотою і своєчасністю його надання.

Микола Постернак, експерт із питань соціального страхування

Придбати спецвипуск газети «Кадри і зарплата»

Зі спецвипуску газети «Кадри і зарплата» за ІІІ квартал 2017 р. ви дізнаєтеся:

Порядок оформлення, оплата листків непрацездатності та відповідальність осіб за видачу листків непрацездатності
Відповідальність лікаря
Відповідальність роботодавця
Відповідальність комісії із соціального страхування
Відповідальність кадровика

Підстави для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності. Страховий стаж

Обмеження матеріального забезпечення
До яких працівників обмеження не застосовуються
До яких працівників обмеження застосовуються

Визначення розміру допомоги
Що впливає на розмір допомоги
Обчислення розміру допомоги
Приклади обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах

Надання соціальних виплат сумісникам

Оформлення та подання заяви-розрахунку

Виплата працівникові матеріального забезпечення

Подання звіту за формою № ф4-фсс з твп. відповідальність

Проведення перевірок Фондом

Нормативно-правові акти

Придбати видання • Усі видання для кадровиків