Журнал «Екологія підприємства» № 2, 2013

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Проекты нормативных документов. Законы и подзаконные акты, вступившие в силу. Информационное письмо Минприроды по вопросам применения земельного законодательства и согласования документации по землеустройству

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

У Львові затвердили зразок Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди

ЭКОТЕХНОЛОГИИ

Екологічні аспекти процесів сатурації при цукроварінні

Революция света
Выбор экологичных источников освещения. Светодиодные світильники — характеристики и преимущества

Газоаналізатори промислові. Стан і технічні характеристики
Владислав Приміський

Класифікація газоаналізаторів. Переваги та особливості. Порівняльна таблиця характеристик.

Вітчизняні та зарубіжні прилади.

Обращение с отходами

Безхазяйні відходи: норми поводження
Ганна Натоптана

Безхазяйні відходи: підстави для визнання, порядок поводження.

Экологические платежи

Плата за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
Василий Прокофьев

Плательщики. Объекты и ставки налогообложения. Отчетность.

Проверки

Забруднення довкілля Львівським дослідним нафтомаслозаводом
Інна Борисова

Про забруднення підземних вод і ґрунтів викидами АТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод» розповідає начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Дмитро Штикало.

Работа с кадрами

Посадова інструкція фахівця з екологічної освіти
Олександр Клименко

Посадова інструкція фахівця з економічного моделювання екологічних систем
Олександр Клименко

Биоэнергетика

Перспективи та бар’єри розвитку біоенергетики в Україні
Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна

Розглянуто основні механізми стимулювання біоенергетики в країнах Євросоюзу, проаналізовано наявність чи відсутність подібних механізмів в Україні та основні бар’єри, які стримують розвиток біоенергетики в нашій державі, а також можливі шляхи їх подолання.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Нормативные акты

Юмористическая страничка