test 555

Чи вноситься запис до трудової книжки про освоєння суміжної професії?

 

Чи вноситься запис до трудової книжки про освоєння суміжної професії (водій навантажувача), якщо навчання проводилося не на підприємстві, а в навчальному центрі, і там же працівником отримано посвідчення водія? Навчання проводилося у вільний від роботи час, і ніякого договору з цим навчальним центром не укладено.

 

Відповідно до частини першої статті 4-2 Кодексу законів про працю України професія (вид занять) — це сукупність близьких за трудовими функціями видів трудової діяльності, що можуть вимагати певної професійної та/або освітньої кваліфікації працівника.

Суміжна професія — додаткова спеціальність у тій же сфері, що й основна. По суті, це інша професія, але яка може бути освоєна достатньо швидко з незначними затратим часу та інших ресурсів.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, у трудові книжки за місцем роботи вносять окремим рядком записи:

про час служби у складі Збройних сил України й інших військах, де на тих, що проходять службу, не поширюється законодавство про працю та державне соціальне страхування;

про час навчання у професійних навчально-виховних закладах й інших закладах в навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);

про час навчання у вищих навчальних закладах (включно із часом роботи у студентських таборах, на виробничій практиці та виконанням науково-дослідної роботи госпдоговірної тематики) та про час навчання в аспірантурі й клінічній ординатурі;

про роботу як членів колгоспу — у тому разі, коли чинним законодавством передбачене зарахування цієї роботи до загального трудового стажу працівників;

про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, зокрема, за перестарілим, який досяг 80-річного віку; безробітним особам про період одержання допомоги по безробіттю запис у трудову книжку заносить орган державної служби зайнятості населення.

Також до трудової книжки вносять записи про зміну назви підприємства, про час перебування в народному ополченні та партизанських загонах із зазначенням дати зарахування й дати звільнення зі служби; про роботу як члена артілі промислової кооперації.

Відповідно до пункту 4.1 Інструкції № 58 у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням.

Розберемо детально, що мається на увазі під професійними навчально-виховними закладами й іншими закладами в навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо).

Відповідно до статті 18 Закону України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту» до професійно-технічних навчальних закладів належать:

професійно-технічне училище відповідного профілю;

професійне училище соціальної реабілітації;

вище професійне училище;

професійний ліцей;

професійний ліцей відповідного профілю;

професійно-художнє училище;

художнє професійно-технічне училище;

вище художнє професійно-технічне училище;

училище-агрофірма;

вище училище-агрофірма;

училище-завод;

центр професійно-технічної освіти;

центр професійної освіти;

навчально-виробничий центр;

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

навчально-курсовий комбінат;

навчальний центр;

інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

Навчально-курсовий комбінат (центр, пункт) професійного навчання робітників є навчальним закладом системи освіти з професійного навчання робітничих кадрів на виробництві.

Отже, якщо працівник навчався в одному із зазначених навчальних закладів, тоді можна зробити запис до трудової книжки працівника, якщо йому це потрібно.

До трудової книжки запис про присвоєння суміжної професії вноситься так: ставиться порядковий номер запису у графі 1; указується дата отримання другої професії у графі 2 і у графі 3 — «Відомості про роботу», пишеться: «Отримана друга професія (НАЗВА ПРОФЕСІЇ)»; у графі 4 — вказуються відповідне посвідчення, його номер і дата.

Відповідно до частини третьої статті 48 КЗпП роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.