ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2019: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»

У програмі:

ДЕНЬ 1
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників
10.00 – 10.15 Відкриття заходу. Презентація проектів.
СЕСІЯ 1. Перевірка Держпраці: як захистити права роботодавця
10.15 – 11.30 — Порядок проведення перевірок Інспекції з питань праці та зайнятості населення. Найпоширеніші правопорушення трудового законодавства
11.30 – 12.00

— Права і обов’язки роботодавця під час здійснення нагляду і контролю.
— Законні способи реагування роботодавця на дії перевіряючих.
— Помилки та порушення в оформленні прийняття на роботу.
— Облік робочого часу та часу відпочинку: основні порушення роботодавця.
— Оформлення результатів перевірок: права і обов’язки роботодавця.
— Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю та про охорону праці.
— Штрафні санкції за порушення законодавства про працю. Відповідальність за порушення у сфері кадрового діловодства.

12.30 – 13.00
Увага! Зміни!
Укладення цивільно-правового договору, що підміняє трудові відносини. Як відмежувати трудові відносини від відносин цивільно-правових: позиція законодавця, аналіз судової практики
13.00 – 14.00 Обідня перерва
СЕСІЯ 2. Юридичні аспекти ведення кадрових документів та регулювання руху кадрів
14.00 – 14.30 Правовий сенс ведення кадрової документації.

— Вплив кадрових документів на судові рішення з трудових спорів.
— Нормативно-правові документи у сфері праці, нове в правовому відношенні сторін трудових відносин

Локальні нормативні акти, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, як документи, що супроводжують трудовий договір. Ознайомлення працівника з кадровими документами.

14.30 – 16.00 Виникнення трудових відносин, трудовий договір: форма, зміст, порядок укладення та зміни.

— Умови трудового договору та їх зміна за ініціативи роботодавця: можливості та обмеження.
— Обмеження і гарантії при наймі.
— Випробування при прийнятті на роботу: термін, правові наслідки.
— Окремі види трудових договорів: особливості укладення та застосування.
— Суміщення і сумісництво.
— Переведення і переміщення працівників, зміна істотних умов праці, відсторонення від роботи: підстави та правова процедура.
— Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.

ДЕНЬ 2
СЕСІЯ 3. Кадровий облік, система кадрової документації
10.00 – 11.30

Робочий час та час відпочинку

— Види робочого часу та його оплата
— Документування використання робочого часу
— Поширені порушення щодо обліку робочого часу

12.30 – 13.00
Увага! Зміни!
Правове регулювання та документальне оформлення відпусток.

— щорічна оплачувана відпустка;
— додаткова відпустка;
— відпустка без збереження заробітної плати;
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною;
— оформлення наказу про надання відпустки.

Нове в законодавстві щодо відпусток без збереження заробітної плати: посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми
12.30 – 13 00

Порядок розірвання трудового договору у алгоритмах:

— загальні підстави припинення трудового договору;
— розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
— розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;

13.00 – 14.00 Обідня перерва
14.00 – 14.30

Порядок розірвання трудового договору у алгоритмах:

— розірвання трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін;
— компенсаційні виплати та пільги при розірванні трудового договору.

14.30 –15.00

Заохочення і стягнення.

— Порядок оформлення наказів про заохочення і стягнення.
— Дисциплінарні стягнення: типи, особливості застосування, документування.

Поняття службового відрядження

— Оформлення документів на відрядження.

15.00 – 15.30

Порядок ведення трудових книжок працівників:

— оформлення трудових книжок відповідно до правил оформлення трудових книжок: занесення відомостей про роботу;
— видача трудових книжок при звільненні;
— дублікат трудової книжки;
— облік трудових книжок;
— трудовий стаж, загальний і безперервний.

СЕСІЯ 4. Начальник відділу кадрів: управлінські навички, побудова роботи відділу
15.30 – 16.00 Начальник відділу кадрів: основні завдання, посадові функції і компетенції. Знання, вміння і навички, необхідні начальнику відділу кадрів. Побудова комунікації всередині відділу. Взаємодія відділу кадрів з іншими підрозділами.
Управління відділом кадрів на підприємстві. Побудова системи ефективної роботи відділу. Місце і роль в системі управління персоналом підприємства. Способи підвищення значущості відділу кадрів в системі управління підприємством.
Побудова стратегії відділу кадрів. Основні правила чіткої та злагодженої роботи відділу по усіх напрямках. Методи і критерії оцінки діяльності.

Експерт

ЛІПЧАНСЬКА ВІКТОРІЯ,
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», член Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Президент ГО «Всеукраїнська асоціація кадровиків», експерт єдиної електронної системи «ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ. Кадровик», автор публікацій з трудового законодавства та кадрової справи, юрист за фахом.

Реєстраційний збір:

Вартість участі:1800 грн, за умови участі 2х представників компанії, знижка другому учаснику – 10%

Інформаційна підтримка:

Тел.: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua