Правила користування сайтом mediapro.ua

Вітаємо Вас на Сайті https://mediapro.ua/

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

1.1. Ці Правила користування Сайтом за електронним посиланням https://mediapro.ua/. (далі за текстом — Правила і Сайт відповідно) є важливими та призначені для захисту
всіх користувачів. Факт доступу і використання Сайту користувачами вважається повним і безумовним прийняттям Правил, які не потребують додаткових подальших дій для
підтвердження такого визнання та їх прийняття.

1.2. Правила регулюють процес користування Сайтом, всією інформацією, що доступна на Сайті, та включають: умови використання Сайту, правила обробки та захисту
персональних даних та використання ідентифікаторів (файлів cookies). Вказані консолідовані умови, політики та правила містяться як в цих Правилах, так і представлені
на Сайті як окремі документи. Працюючи з Сайтом Вам не надаються права ні на інтелектуальну власність, ні на програмне забезпечення Сайту.

1.3. У разі, якщо у Вас є запитання або сумніви з приводу положень цих Правил, Ви можете звернутись за офіційною адресою електронної пошти. У випадку, якщо Ви не згодні з умовами та положеннями Правил (повністю або частково), просимо Вас негайно залишити Сайт. Користування Сайтом і будь-якою інформацією на Сайті в такому
випадку забороняються.

1.4. Якщо у Вас, як у Користувача нашого Сайту, є запитання або сумніви з приводу положень даних правил або інші питання, Ви завжди можете звернутись:
Тел.: +38097 836 90 27
E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

1.5. Використовуючи цей Сайт, Ви приймаєте та враховує те, що Правила можуть змінюватись та доповнюватись, без попереднього повідомлення користувачів. Зміни чи
доповнення, що вносяться до цих Правил та публікуються на цій сторінці в рамках даного тексту.
Якщо Ви не відмовляєтесь від прийняття змін та не погоджуєте їх окремо в письмовій формі через контакт, це означатиме, що Ви погоджуєтесь з відповідними змінами Правил.
Нові Правила, з усіма змінами та доповненнями вступають в силу з моменту їх розміщення на цьому Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. На виконання умов даних Правил наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:
- Адміністратор (Адміністрація) — юридична особа, зареєстрована за законодавством України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-ПРО»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 36192941, місцезнаходження юридичної особи: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1а, яка адмініструє Сайт).
- Сайт — сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото, відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою: https://mediapro.ua/.

2.2. Будь-яке посилання на Сайт, на компанію ТОВ «МЕДІА-ПРО» в цих Правилах означає посилання на Адміністратора.

3.КОНТЕНТ. АВТОРСЬКІ ПРАВА

3.1. Використовуючи Сайт, Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що весь вміст Сайту, сам Сайт та його структура є результатами інтелектуальної діяльності, що захищаються,
права на які належать Адміністратору. Внаслідок використання сервісів Сайту до Вас не переходять жодні права на будь-який вміст Сайту, включаючи аудіовізуальні твори, зображення, навчальні та методичні матеріали, товарні знаки, статті, аналітику, експертні висновки.

3.2. Вам забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати результати інтелектуальної діяльності, що містяться на Сайті;
створювати похідні роботи, виготовляти чи продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати чи будь-яким іншим чином використовувати такі права без
прямого письмового дозволу Адміністратора. Вам забороняється робити запис відеоматеріалів.

3.3. Ваші права на використання Вмісту Сайту регулюються цими Правилами. Ви не можете використовувати вміст Сайту будь-яким чином, прямо не дозволеним цими Правилами, і якщо Ви це зробите, Ваше право на використання Сайту автоматично припиняється.
Вміст Сайту та Сайт в цілому можуть бути змінені або припинені без попередження. Всі права, явно не надані тут, вважаються не наданими Вам.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Погоджуючись з Правилами, Ви надаєте свою повну та беззастережну згоду на збирання, обробку та використання своїх персональних даних на умовах, в порядку та на
виконання чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також регулюють Правилами обробки та захисту персональних даних. Положення цих Правил
не поширюються на захист чи обробку інформації, що суперечить чи може суперечити чинному законодавству.

4.2. Заходячи на цей Сайт Ви, як користувач, підтверджуєте, що є повнолітньою особою. Користуючись цим Сайтом, Ви автоматично погоджуєтесь з умовами даних Правил та керуєтесь її положеннями.

4.3. Цей Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. У випадку виявлення ненавмисно збирання персональних даних чи інших відомостей щодо неповнолітньої
особи, відомості та дані будуть негайно видалені. В інакшому випадку збір та обробка таких даних чи відомостей можливі виключно у випадку безпосередньої згоди від одного з батьків або опікуна, і з явного погодження цієї особи.

4.4. Інформація, яка може бути оброблена в процесі взаємодії з користувачами цього Сайту, та містити конфіденційну інформації, персональні дані та іншу особисту інформацію та/або надається користувачами через доступ з соціальних мереж чи інших ідентифікуючих особу сервісів під час використання цього Сайту може
використовуватися та оброблятися цим Сайтом відповідно до цих Правил.

4.5. Якщо у Вас, як у Користувача нашого Сайту, є запитання або сумніви з приводу положень даних Правил або інші питання щодо персональних даних, Ви завжди можете
звернутись: podpiska@mediapro.com.ua

4.6. На виконання умов даних Правил наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований за допомогою таких
відомостей.
- «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операція), що здійснюються з використанням засобів автоматизації та/або без використання таких засобів з конфіденційною інформацією та персональними даними, включаючи збирання, реєстрацію, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, розповсюдження та реалізація), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
- «Користувач» (Ви) - особа, яка має доступ до цього Сайту за допомогою мережі Інтернет, та використовує цей Сайт як онлайн, так і офлайн.

4.7. Безпосередньо до інформації, яка може оброблятись в рамках даних Правил та відповідно до положень чинного законодавства включаються, але не обмежуючись
переліком, такі дані:
- особиста інформація, включаючи будь-які відомості чи інформацію, яку користувач самостійно передав на цьому Сайті, включаючи персональні дані та контактну
інформацію різного формату;
- інформація, що необхідна для безперешкодної роботи з цим Сайтом, зокрема для доступу до облікового запису чи акаунту користувача (як-то: телефон, адреса електронної пошти, ім’я/нікнейм користувача, пароль та/або контрольне запитання та відповідь та інші);
- інформація, яка описує демографічні та поведінкові характеристики користувача, за винятком випадків прямо заборонених чинним законодавством; час, частота та
тривалість активності на цьому Сайті;
- інформація з пристроїв, за допомогою яких здійснюється доступ до цього Сайту та/чи його сервісів, в т.ч. про комп'ютерну систему або інший технологічний пристрій, IP
адреса, яка використовується для підключення пристрою до Інтернету, тип операційної системи, тип та версія веб-браузера, унікальний ідентифікатор пристрою, ідентифікатор реклами, географічне розташування та інші подібні дані пристроїв, за винятком випадків прямо заборонених чинним законодавством;
- метадані про активність користувача, про зміст його дій та повідомлення; тип активності та контент, який переглядається, поширюється та з яким взаємодіє користувач;
програми, сервіси, функції, які використовуються під час перебування на цьому Сайті, а також дії, які в них виконуються;
- дослідження ринку та відгуки користувачів, які користувач добровільно щодо цього Сайту;
- контент користувачів - будь-який контент, який був створений чи поширений користувачем у будь-який спосіб та на будь-яких онлайн чи офлайн ресурсах;
- про облікові записи, сторінки та інших користувачів, спільноти, з якими користувач пов'язаний та взаємодіє; інформацію із соціальних мереж та будь-яка інша інформація, яка була самостійно публічно поширена користувачем, чи є частиною публічно доступного профілю, акаунту користувача та будь-яка інша інформація, якою споживач дозволив публічно ділитись у соціальних мережах чи на інших ресурсах;
- платежі та фінансова інформація - буда-яка інформація, яка потрібна для виконання транзакцій, транзакції, які користувач здійснює через, за допомогою, та на Сайті,
включаючи інформацію про реквізити платника та іншу, необхідні для здійснення таких транзакцій чи інших платежів;
- та інша інформація з особливим статусом чи додатковим регулюванням, як-то, але не обмежуючись: інформація про програмне забезпечення, браузер, пристрої, додатки, які використовуються для відвідування чи роботи з цим Сайтом та дозволи на обробку даних, які надавались в рамках їх використання, та інша.

4.8. Заходячи на цей Сайт Ви підтверджує свою згоду з тим, що ми маємо право взаємодіяти з Вами, як з Користувачем, шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись (розсилками): поштовою розсилкою, електронною поштою, смс-повідомлення, Viber-повідомлень, соціальні мережі та інші сервіси мережі Інтернет щодо товарів та/або послуг, маркетингові, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг, з посиланнями на умови такої згоди від нас.

4.9. Інформаційні та рекламні розсилки здійснюються на підставі Вашої згоди (підписки на розсилки), оформленої Вами через Сайт. Ви можете в будь-який час безкоштовно, у простій та зрозумілій формі відмовитися від отримання інформаційних та рекламних повідомлень (відписатися від розсилок), відповідно до Правил обробки та захисту персональних даних.

5. ЗБІР, ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ДОСТУП ТРЕТІХ ОСІБ

5.1. Зареєструвавшись на нашому Сайті, Ви, як користувач, надаєте свою згоду на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, реєстрацію, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, розповсюдження та реалізація), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, зазначених в будь-яких анкетах та реєстраційних формах чи іншою отриманої чи поширеної Користувачем інформації, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних користувачі, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем різними способами електронного зв’язку, до відкликання такої згоди.

5.2. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків: на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці, що відповідають або є вимогою чинного законодавства.

5.3. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем.

5.5. Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.
Поміж тим, не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого реагування та регулювання.

5.6. Ми можемо надавати доступ до персональних даних тільки уповноваженим особам і відповідно до положень цих Правил та чинного законодавства. Ми надаємо доступ до інформації користувачів тільки тим співробітникам, підрядникам та нашим агентам (постачальникам послуг), яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються на цьому Сайті та здійснюються від нашого імені (як-то в Україна, так і за її межами – суб’єктам іноземних відносин), як-то діяльність, пов’язана з маркетингом та аналізом даних, щоб повідомляти Вас і надавати рекомендації про нашу продукцію, в т. ч. про розпродажі, спеціальні пропозиції, нові характеристики Сайту, надсилати Вам повідомлення рекламного характеру. Нашими постачальниками маркетингових послуг і даних є Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Contact Form 7, AddThis, Microsoft Dynamics 365 Marketing, Sales Force та інші.

5.7. У випадках, коли наш підрядник чи агент (постачальник послуг) перебуває за межами України (іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) та у разі передачі даних на хостинг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, такі дані будуть захищені належними засобами захисту, та лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законодавством України або міжнародними договорами України.

5.8. Якщо Ви заходите на цей Сайт в країні, відмінній від країни перебування нашого сервера (наш сервер перебуває в Україні), комунікація між нами може передбачати передачу інформації за межі міжнародних державних кордонів. Відвідуючи наш Сайт або іншим чином вступаючи з нами в електронну комунікацію, Ви погоджуєтеся на таку передачу. Навіть якщо у Вашій юрисдикції відсутні такі ж законодавчі норми про конфіденційність, як в юрисдикції місцезнаходження сервера, ми будемо вважати Вашу інформацію такою, що підлягає захисту відповідно до даних Правил.

5.9. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і можливе лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, та вичерпного переліку умов, передбачених чинним законодавством України.

6. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ

6.1. Ви, як Користувач, маєте право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

6.2. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається, окрім випадків прямо передбачених чинним законодавством. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у
письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.3. Ми свідомо підтримуємо та інформуємо наших користувачів, як суб'єкта персональних даних, про його права, врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6.4. Персональні дані та інші відомості, що обробляються відповідно до умов даних Правил, зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

7. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ (ФАЙЛІВ COOKIE)

7.1. З метою аналізу активності та даних користувача допомагає нам поліпшити досвід взаємодії з цим Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію, усунути помилки, підвищувати продуктивність та підтримувати безпеку цього Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки його відвідуваності, глибини переглядів, активності користувачів - ми залучаємо ідентифікатори (файли cookie, реєстраційні файли, веб-маяки та інші).

7.2. Вся інформація, зібрана за допомогою ідентифікаторів, може призначатись для статистичних та аналітичних, звітності про трафік, кількість унікальних відвідувачів, реклами, персоналізації чи інших цілей, не заборонених чинним законодавством; результати роботи деяких з них можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку цього Сайту і виключно для зазначених вище цілей.

7.3. Ідентифікатори (файли сookie) - це текстовий файл або файли, програми, коди, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру, електронними повідомленнями, використовуються на сайтах та сервісах, зберігаються на пристрої користувача або ж передаються розпоряднику даних. Ідентифікатори можуть бути не обмеженими у часі (постійні) або тимчасовими (сесійні), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, ідентифікатори можуть встановлюватись безпосередньо сайтом чи сторонніми - іншими сайтами, компаніями чи ресурсами.

7.4. Ми використовуємо базові ідентифікатори (в т.ч. файли cookie) в таких випадках:
- автентифікація — для Вашої ідентифікації під час відвідування Вами Сайту та навігації по ньому;
- статус — для допомоги визначитись, чи ввійшли Ви на наш Сайт під своїм логіном;
- персоналізація — для збереження інформації про Ваші уподобання і персоналіації Сайт під Ваші потреби;
- безпека — як елемент захисту облікового запису користувача, в т. ч. для запобігання несанкціонованого використання даних входу і захисту нашого Сайту, та послуг в цілому; реклама — для ранжування показу реклами, яка відповідає Вашим уподобанням;аналіз — для аналізу ефективності нашого Сайту та/або послуг;
- згода (и) — зберігати Ваші уподобання щодо використання cookie для більш великих цілей та інші.

7.5. При використанні Вами цього Сайту та/чи його доступу до даних чи інших матеріалів, на його сторінках, можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи можуть мати доступ до конфіденційної та іншої інформації користувачі. Такі інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, які ресурс користувач відвідав, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувачів.

7.6. Інформація про користувачів отримана за допомогою ідентифікаторів (файлів сookie) не реалізується, не продається і не поширюється у відкритому доступі.

7.7. Якщо Ви не маєте намір та не хочете погоджуватись з доступом ідентифікаторів (файлів cookies) від нашого Сайту, Ви можете змінити налаштування Вашого браузера та відхилити відповідно згоду на їх застосування. Усі популярні браузери дозволяють змінювати налаштування cookie таким чином, щоб не включати їх до жодних відвідуваних Вами сайтах. Звертаємо Вашу увагу, що у разі вимкнення застосування базових ідентифікаторів (файлів cookies), можуть виникнути технічні та функціональні складнощі у використанні Сайту.

7.8. Якщо Ви, як користувач, в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних чи іншої конфіденційної інформації, Ви можете за власним бажанням вийти зі свого акаунта чи профіля, очистити ідентифікуючі дані браузера чи сервісу, через який отримує доступ до цього Сайту.