спецвипуск
Спецвипуск

№ 3' 2020 "Навчання з охорони праці: комплексні знання"

Системне та систематичне підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці – основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам. Навчання з питань охорони праці: організація, види, періодичність. Порядок проведення. Сучасні технології в навчанні з питань охорони праці. Організація  навчання  на підприємстві.
Документи за темою у форматі WORD на додачу.
Цена за минимальный срок подписки 352 грн
Купить
Описание
Зміст

Описание для издания «№ 3' 2020 "Навчання з охорони праці: комплексні знання"»

З якою періодичністю проводити перевірки знань?
Як правильно оформити результати? 
Що робити при незадовільних результатах перевірки знань? 
Як організувати роботу комісії?

Відповіді на ці та інші запитання, що стосуються навчання з охорони праці, містяться у другому Спецвипуску «Охорони праці і пожежної безпеки» за 2020 рік.
 

xd

Зі спецвипуску ви дізнаєтеся про:

точка сучасні технології,
точка організацію навчання і перевірки знань, 
точка види і форми навчання, 
точка періодичність,
точка оформлення відповідних документів,
точка порядок проведення навчання з питань ОП на підприємстві та ще багато іншого.

зміст спецвипуску


Із виданням ви також отримаєте зразки готових документів, що знадобляться на будь-якому підприємстві: допоможуть в плануванні роботи фахівців з ОП та сприятимуть удосконаленню проведення навчань.

Конспект-підказка допоможе вам при оформленні документів, важливих у проведенні навчання.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Дата виходу: червень 2020 рік

Зміст Спецвипуску «Навчання з охорони праці: комплексні знання»

точка Вступ
точка Загальні положення
точка Організаційні моменти навчання і перевірки знань з питань ОП 
точка Програма навчання 
точка Форми навчання та перевірки знань 
точка Первинне навчання, стажування та дублювання 
точка Позачергове навчання 
точка Оформлення документів, пов’язаних з проведенням навчання 
точка Організовуємо роботу комісії 
точка Перевірка знань після спеціального навчання 
точка Оформлення результатів 
точка Строк зберігання документів, пов’язаних з проведення навчання з питань ОП 
точка Навчання учнів навчальних закладів на виробництві 
точка Проведення інструктажів з питань охорони праці 

л Додаток 1. Зразок наказу про організацію навчання, інструктажів і перевірку знань
працівників з питань охорони праці 
л Додаток 2. Зразок Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці 
л Додаток № 1 до Положення «Перелік посадових осіб і спеціалістів, навчання з питань охорони праці яких проводиться у навчальних закладах»
л Додаток № 2 до Положення «Перелік робіт підвищеної небезпеки при виконанні яких працівники повинні проходити попереднє та щорічне спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці»
л Додаток № 3 до Положення «Перелік професій працівників які, виконують роботи з підвищеною небезпекою і повинні проходити спеціальне навчання з питань охорони праці»
л Додаток № 4 до Положення «Перелік посадових осіб і спеціалістів навчання і перевірка знань яких з питань охорони праці проводиться на підприємстві»
л Додаток № 5 до Положення «Заявка на проведення навчання з питань охорони праці працівників»
л Додаток № 6 до Положення «План-графік проведення навчання з питань охорони праці»
л Додаток № 7 до Положення «Тематичний план навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці»
л Додаток № 8 до Положення «Програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці»
л Додаток № 9 до Положення «Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці робітників»
л Додаток № 10 до Положення «Програма спеціального навчання з питань охорони праці робітників»
л Додаток № 11 до Положення «Перелік програм спеціального навчання з питань охорони праці і виробничої санітарії для робітників підприємства»
л Додаток № 12 до Положення «Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці»
л Додаток № 13 до Положення «Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки»
л Додаток №14 до Положення «Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці»
л Додаток № 15 до Положення «Посвідчення про допущення до роботи в електроустановках»
л Додаток № 16 до Положення «Програма вступного інструктажу для працівників підприємства»
л Додаток № 17 до Положення «Форма Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»
л Додаток № 18 до Положення «Перелік питань первинного інструктажу для працівників підприємства»
л Додаток № 19 до Положення «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»
л Додаток № 20 до Положення «Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу на робочому місці»
л Додаток № 21 до Положення «Контрольний лист проходження інструктажу з охорони праці»
л Додаток № 22 до Положення «Перелік програм для стажування робітників на робочому місці»

Купить