Звітність роботодавця
Спецвипуск

Звітність роботодавця

Подання звiтiв до державних органiв — важлива i відповідальна робота.
Ціна за мінімальний термін передплати 225 грн
Придбати
Опис

Опис для видання «Звітність роботодавця»

У спецвипуску:

  • розглянуто основні звіти, якi подає роботодавець;
  • наведено перелiк звiтiв до органiв державної статистики, державної служби зайнятостi, Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, військових комiсарiатiв;
  • детально описано порядок, терміни та перiодичнiсть подання кожного звiту;
  • на прикладах продемонстровано, як правильно заповнювати форми звітів;
  • висвітлено питання вiдповiдальностi за неподання звітів та подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням.

 

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 × 235 мм
Дата виходу: грудень 2018

Придбати
Вас може зацікавити