Вступний семінар «Організація роботи еколога на виробництві. Базовий курс практичних навичок»
Семінари, тренінги, курси, вебінари

Вступний семінар «Організація роботи еколога на виробництві. Базовий курс практичних навичок»

Дата та місце проведення:
23 серпня 2018, м. Київ
Час: 10:00–17:00

Програма стосується усіх сфер діяльності екологічних служб, допомагає фахівцеві правильно спланувати і реалізовувати природоохоронну роботу, знайомить з технічними рішеннями за найкращими доступними технологіями, готує до перевірок, що їх проводять органи державного нагляду.
Для фахівців, що відповідають за екологічну діяльність на підприємствах і в організаціях.

Інформаційна підтримка:
Тел.: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0-800-214-899
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua
Ціна за мінімальний термін передплати 1190 грн
Опис

Опис програми «Вступний семінар «Організація роботи еколога на виробництві. Базовий курс практичних навичок»»

Стислий опис

Навчання дає уявлення про весь обсяг завдань екологічних служб, і допомагає отримати практичні навички роботи з документами, в тому числі щодо заповнення облікових журналів, розрахунку платежів, складання календаря еколога, термінів платежів та час подання звітних документів в наглядові органи.

Семінар проведуть експерти журналу «Екологія підприємства» та фахівці регіональної екоінспекції

Будуть розглянуті питання:

• Посадові обов’язки інженера-еколога, відповідність кваліфікаційним вимогам, права, відповідальність.

• Зміни законодавства. Коментарі до останніх змін.

• Практичний досвід успішної роботи еколога на виробництві.

• Підготовка дозвільної, облікової та звітної документації. Документи з економіки, забезпечення екологічної безпеки та організації документообігу. Форми документів, що мають довільний характер.

• Правильність обчислення екологічних платежів.

• Підходи до зменшення шкідливого впливу підприємства на навколишнє середовище (НС) і зниження негативного впливу на НС.

• Порядок проведення планових та позапланових перевірок юридичних осіб.

Програма

1. Екологічна служба реального підприємства. Посадові обов’язки інженера-еколога, відповідність кваліфікаційним вимогам, права, відповідальність.

2. Загальні вимоги у сфері охорони навколишнього середовища (ОНС) під час роботи підприємства. Законодавча база, нормативно-правове забезпечення, нормативно-технічна документація. Забезпечення екологічної безпеки. Зміни законодавства. Коментарі до останніх змін.

3. Організація виробничого екологічного і санітарно-епідеміологічного контролю. Системи безперервного контролю промислових викидів.

4. Система екологічного управління на підприємстві. Ефективність відносин керівника і еколога. Екологічна політика компанії. Екологічні стандарти.

5. Юридичні аспекти взаємин орендодавця і орендарів у сфері ОНС.

6. Практичний досвід успішної роботи еколога на виробництві: види діяльності еколога і екологічний календар; документообіг і діловодство, планування і реалізація природоохоронної діяльності на підприємстві.

7. Документація з охорони навколишнього середовища на підприємстві (атмосферного повітря; водних об’єктів); щодо поводження з відходами.

8. Вимоги до підготовки дозвільної, облікової та звітної документації. Форми державної статистичної звітності. Зміни в екологічній звітності.

9. Своєчасність внесення і правильність обчислення плати за негативний вплив на навколишнє середовище. Сплата екоподатку.

10. Проектна документація на підприємстві.

11. Підходи до зменшення шкідливого впливу підприємства на навколишнє середовище і зниження негативного впливу на НС.

12. Організація обліку обсягу забору водних ресурсів і обсягу скидання стічних вод. Порядок подання відомостей зі спостереження за водними об’єктами та водоохоронними зонами. Декларація про склад і властивості стічних вод абонентів.

13. Найкращі доступні технології: порядок і терміни запровадження. Інновація і модернізація як основа екологічної безпеки. Огляд довідкової літератури.

14. Штрафи за відсутність або неправильне оформлення звітних документів щодо ОНС.

15. Адміністративна та кримінальна відповідальність, коментарі. Відповідальність за скоєння екологічних правопорушень.

16. Досвід взаємодії з органами контролю. Порядок проведення планових, позапланових перевірок юридичних осіб. Склад документів, необхідних при проведенні планових та позапланових перевірок.

Експерти

ІВАН ПАЛАМАРЧУК,
заслужений природоохоронець України, еколог-практик, експерт в судовій практиці, член редакційної ради журналу «Екологія підприємства».

ВАЛЕНТИН ЩЕРБИНА,
еколог-практик.

Примітка: склад експертів може змінюватися в залежності від міста проведення семінару

 

Реєстраційний збір:

Вартість участі: 1190 грн
Для передплатників журналу «Екологія підприємства»1090 грн

Інформаційна підтримка:

Тел.: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua

Семінар проводиться в межах заходу
«ЕКОЛОГІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУР — 2018»

Основна ідея Екологічного всеукраїнського туру — 2018: акумулювати зусилля фахівців регіональних екоінспекцій, служб екології, керівників підприємств, фахівців, що відповідають за екологічну діяльність на підприємствах і в організаціях, юристів у регіонах, що вирішують проблеми екологічної та промислової безпеки та екологічного контролю.

Під час туру будуть вирішуватися такі завдання:

  • допомогти фахівцям у регіонах правильно планувати та реалізовувати природоохоронну роботу, ознайомити з технічними рішеннями за найкращими доступними технологіями, підготувати слухачів до перевірок, що їх проводять органи державного нагляду;
  • проаналізувати останні зміни законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відповідальність посадових осіб та санкції за порушення екологічного законодавства, способи запобігання порушенням та рекомендації щодо дій відповідальних осіб;
  • обговорити особливості проведення перевірок і практику вирішення судових спорів, питання організації контролю у сфері поводження з відходами;
  • надати актуалізовані, з огляду на зміни законодавства у 2018 році, рекомендації практиків та експертів у сфері екологічного супроводу при проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів капітального будівництва, в тому числі лінійних об’єктів.