Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми та рекомендації щодо їх оформлення
Посібник

Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми та рекомендації щодо їх оформлення

Видання містить уніфіковані форми організаційних, розпорядчих інформаційно-аналітичних документів та рекомендації щодо їх оформлення. У яких визначено функціональне призначення документа, надано пояснення щодо його підготовки в цілому, а також обумовлено специфіку та особливості оформлення деяких реквізитів документа. Це видання можна використовувати для створення на його основі конкретних організаційно-розпорядчих документів, типових уніфікованих форм, типових індивідуальних інструкцій з діловодства, форм організаційно-розпорядчих документів для юридичних осіб певних галузей чи сфер діяльності.
Ціна за мінімальний термін передплати 350 грн
Придбати
Опис
Про автора

Опис для видання «Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми та рекомендації щодо їх оформлення»

ВД «МЕДІА-ПРО» представляє збірник «Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми й рекомендації щодо їх оформлення», розроблений кандидатом історичних наук, провідним науковим співробітником відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Збірник орієнтований на практичне застосування. Зразки форм організаційно-розпорядчої документації та рекомендації щодо їх коректного заповнення стануть у пригоді під час роботи менеджменту компанії, співробітників, відповідальних за кадрову роботу й діловодство.

Види організаційно-розпорядчої документації підприємства

Згідно з ДСТУ 2732:2004, організаційно-розпорядчі документи становлять підсистему управлінської документації, забезпечують реалізацію управління та розпорядчої функції підприємства. Як правило, до цієї групи належать:

 • інструкції;
 • положення;
 • правила;
 • регламенти;
 • статути юридичних осіб;
 • накази й розпорядження.

Вимоги щодо оформлення цієї документації закріплені в державному стандарті ДСТУ 4163-2003 (далі — ДСТУ 4163-2003). Дотримання затверджених державою правил створення організаційно-розпорядчих документів є обов’язковою умовою їх дійсності.

ДСТУ 4163-2003 установлює склад обов’язкових реквізитів документів, їх розташування, містить вимоги до тексту, бланків, оформлення та створення ділових паперів за допомогою друкованих засобів. Норматив може застосовуватися до всіх уніфікованих систем документації.

Дотримання стандартів і прийнятих правил діловодства в повсякденній діяльності підприємства, а також її коректне документування — запорука організації та чіткого функціонування юридичної особи.

Оформлення розпорядчих документів і заповнення реквізитів

Документ — це носій інформації в матеріальному світі. Будь-який діловий папір, який фіксує події та дії осіб, наділяє правами й обов’язками, підтверджує будь-який факт, повинен бути оформлений належним чином. Оформлення реквізитів визначає дійсність документа і його правову силу. Саме тому важливо мати під рукою видання, у якому докладно й у доступній формі викладені порядок і принципи підготовки, на конкретних прикладах показано заповнення форм певних документів.

Пропонований збірник полегшить роботу співробітників, які створюють організаційно-розпорядчу й іншу документацію на підприємстві, допоможе уникнути найпоширеніших помилок у ділових паперах.

Унікальність збірника «Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми й рекомендації щодо їх оформлення»

Збірник допоможе у формуванні організаційно-розпорядчої документації будь-якої юридичної особи й стане чудовим керівництвом для менеджменту та працівників, відповідальних за реалізацію організаційної та управлінської функції компанії.

Структура збірника враховує класифікаційну схему документації, своєю чергою, вона визначає, що організаційно-розпорядча документація входить до структури управлінської та поділяється на:

 • організаційну;
 • розпорядчу;
 • інформаційно-аналітичну.

Організаційна документація містить правила й норми, що визначають правове становище, повноваження, структуру й штат організації, закріплює основи та напрями діяльності юрособи. До цієї групи документів належать:

 • положення про юридичну особу;
 • положення про структурний підрозділ;
 • штатний розклад підприємства;
 • посадові інструкції працівників тощо.

Розпорядча документація покликана фіксувати рішення організаційно-розпорядчого характеру за основними напрямами функціонування компанії, управлінськими, господарськими та кадровими питаннями.

Інформаційно-аналітична документація містить відомості, які стають основою для прийняття управлінських рішень. До цієї групи документів належать:

 • акти;
 • протоколи;
 • довідки;
 • доповідні та пояснювальні записки;
 • заяви;
 • службові листи тощо.

Усі представлені у збірнику форми документів розроблені з урахуванням чинних станом натепер нормативів і сформованого складу реквізитів, порядку їх розміщення в ділових документах.

Під час створення форм документів автор використовував один із двох варіантів розміщення обов’язкових реквізитів: поздовжній (переважно) або кутовий. Водночас, створюючи документацію, у якій необхідно проставити реквізит «Гриф затвердження» або «Адресат», рекомендовано використовувати бланки саме з кутовим розташуванням реквізитів.

Для кожної групи документів або окремої форми, що потребує особливої уваги, розроблені рекомендації щодо їх оформлення.

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 210 × 297 мм
Обсяг: 86 с.

Загорецька Олена Михайлівна, канд. іст. наук, стар. наук. співроб., пров. наук. спів роб. відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, член ЦЕПК Укрдержархіву у доступній формі надає інформацію щодо уніфікованих форм найпоширеніших видів організаційно-розпорядчих документів, що створюються у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності (далі — юридична особа), розроблено згідно з вимогами національного стандарту й нормативно-правових актів, що встановлюють єдині вимоги до створення управлінських документів.
Вас може зацікавити