КАДРОВИК.UA. Спецвипуск
Журнал

КАДРОВИК.UA. Спецвипуск

Унікальне тематичне видання від експертів журналу «КАДРОВИК.UA»
Ціна за мінімальний термін передплати 295 грн
Придбати
Опис
Архів
У 2016 році
У 2017 році
У 2018 році

Опис для видання «КАДРОВИК.UA. Спецвипуск»

Підписний індекс 99199

Щоквартальне тематичне видання «КАДРОВИК.UA. Спецвипуск». Автор кожного спецвипуску готує докладний матеріал з обраної теми, яка є актуальною для працівників кадрових служб.

Обираючи тематику спецвипуску, редакція журналу постійно аналізує потреби передплатників, з’ясовує, які теми користуються попитом на гарячій лінії, проводить постійний моніторинг чинного законодавства з урахуванням останніх змін, що відбулися.

Кожний спецвипуск — це:

 • своєрідний довідник, який стане у пригоді не лише працівникам кадрових служб, а й тим, хто цікавиться організацією кадрового діловодства;
 • роз'яснення та рекомендації провідних експертів-практиків;
 • перелік нормативно-правових актів;
 • зразки та приклади заповнення документів.

Бонуси для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA. Спецвипуск» у 2019 році:

bonus

Теми спецвипусків у 2019 році:

№ 1, 2019 — Відпуски;
№ 2, 2019 — Атестація робочого місця;
№ 3, 2019 — Гарантії працівникам з дітьми;
№ 4, 2019 — Робочий час.

Платформа електронних видань

Ця платформа дасть можливість користуватися сучасним електронним виданням, отримувати журнали вчасно, всі номери тримати «під рукою», оскільки їх легко знайти в закладці «мої видання».

Користуватися електронною платформою легко завдяки зручному меню:

 • Зміст (обирайте потрібну тему)
 • Закладки (зберігайте необхідну інформацію)
 • Список сторінок (швидкий пошук сторінки)
 • Можливість виділити/копіювати текст
 • Друкувати необхідні сторінки
 • Переглядати в повноекранному режимі
 • Функція гортання сторінок за допомогою слайд-шоу

Авторами довідкових видань є постійні автори журналу «КАДРОВИК.UA»:

 • Коновалова О. А., заступник директора департаменту з питань праці начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці;
 • Носіков О. М.провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України, канд. соціол. наук;
 • Кравцов С. О.,ст. наук. співроб. Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України, канд. соціол. наук;
 • Каманова О. В.,експерт із трудового права і кадрового діловодства;
 • Постернак М. М.,експерт із питань соціального страхування;
 • Васильова З. М.,член авторського колективу проекту Трудового кодексу України, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, експерт редакції журналу «КАДРОВИК.UA»;
 • Шамбір Н. В.,завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю;
 • Ліпчанська В. О.,шеф-редактор кадрового напряму ВД «МЕДІА-ПРО», член Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України при Комітеті Верховної  Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, автор публікацій з трудового законодавства та кадрової справи;
 • Рашкевич І. А.,головний правовий інспектор праці Київської міської ради профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України, заслужений працівник профспілок України;
 • Максимчук В. С.керівнику правління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату Федерації профспілок України;

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 165 x 235 мм
Обсяг: 80 с.
Періодичність: виходить раз у квартал

№ 1, 2016 - КАДРОВЕ діловодство у зразках: приймаємо і звільняємо працівників. Практичні рекомендації

У першій частині видання розглядаються правила прийняття на роботу, проаналізовано покрокову процедуру укладення трудового договору, узгодження його умов і форми, а також даються приклади оформлення цього документа. Окремо викладено вимоги щодо прийняття на роботу за контрактом.

Друга частина присвячена звільненням з роботи. Розглянуто основні правила і підстави припинення трудового договору, наведено особливості звільнення працівників.

Легко сприйняти матеріал допоможе великий масив зразків документів. Також наводяться відповідні зразки записів у трудовій книжці.

 

№ 2, 2016 - УСЕ ПРО УТВОРЕННЯ структурних підрозділів на підприємстві. Нормативна база, зразки документів, приклади утворення

Матеріали цього спецвипуску стануть для кадровикiв своєрідним довідником, який має на меті допомогти їм у роботі під час вирішення різних питань, що пов’язані з утворенням або реорганізацією структурних підрозділів на підприємстві.

У спецвипуску наведені приклади документів, що регулюють діяльність різноманітних структурних підрозділів на підприємстві (Положень про певний структурний підрозділ або витягів з них), як для традиційних структурних підрозділів — відділ кадрів або відділ збуту, так і для більш сучасних — наприклад, відділ з управління ризиками або відділ інвестицій та новацій.

 

№ 3, 2016 - НОВЕ У СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ з тимчасової втрати працездатності. Заповнення і оплата листка непрацездатності при різних ситуаціях

З урахуванням положень законодавчих та підзаконних актів, ситуацій з практики та значного досвіду роботи в системі соціального страхування, розкриватимуться, зокрема, такі питання:

 • вимоги до оформлення та видачі листка непрацездатності, порядок його опрацювання та вирішення спірних питань;
 • правові засади діяльності комісії (уповноваженого) з соціального страхування, її повноваження та функції;
 • порядок визначення розміру страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності;
 • визначення розміру допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по вагітності та пологах тощо.
 

№ 4, 2016 - ПЕНСІЇ по-новому

У сфері пенсійного забезпечення постійно відбуваються зміни. Однією з таких є нова редакція ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення», яку законодавець пропонує викласти у такій редакції: 

«Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є інформація з персоніфікованих даних працівника, що підтверджує сплату внесків на соціальне страхування. За період до 2004 року наявність трудового стажу може бути підтверджена трудовою книжкою. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України».

Як бачимо, трудові книжки можуть бути скасовані. Про ці та інші новації у сфері пенсійного забезпечення станом на листопад 2016 року — у спецвипуску.

№ 1, 2017 — Листування та організація роботи зі службовими листами (автор О. М. Загорецька)

Службові листи — це узагальнена назва великої групи управлінських документів, що є основним засобом обміну інформацією юридичних осіб між собою, а також із громадянами.

Листи складають з усіх питань управлінської діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб — підприємців. Листи мають різне призначення, а тому існує чимало видів і різновидів службових листів.

У спецвипуску розглянемо класифікацію службового листування, приклади оформлення текстів найбільш поширених видів листів, вимоги до виготовлення бланку листа, а також етапи роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією.

 

№ 2, 2017 — Організація та забезпечення безпеки праці (автор М. О. Лисюк)

У спецвипуску висвітлено основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на захист життя і здоров’я людини в процесі її трудової діяльності: базові норми законодавства та їх актуальні зміни; гарантії прав на охорону праці (під час прийняття на роботу, під час роботи, пільги і компенсації); організаційні заходи (управління охороною праці, служби охорони праці, медичні огляди, навчання); контрольно-наглядова діяльність (перевірки, розслідування, співпраця з роботодавцями, дозвільна діяльність); нормативно-правове забезпечення безпеки та гігієни праці.

Окрема увага приділена застосуванню ризикоорієнтованого підходу до оцінки стану охорони праці на виробництві, процедурам проведення атестації робочих місць за умовами праці, оптимізації витрат на охорону праці.

 

№ 3, 2017 — Добір персоналу на підприємстві: основні етапи, методи, документація (автор О. П. Клименко)

Важко уявити собі більш важливий напрямок роботи для кадрової служби або служби по роботі з персоналом на будь-якому підприємстві, в установі чи організації, ніж добір потрібного персоналу. Від правильно дібраного персоналу значною мірою залежатимуть як ефективна діяльність усього підприємства, так і «безтурботність» подальшої роботи самої кадрової служби. І це цілком зрозуміло, бо коли у підприємства «найкращі» працівники (з точки зору їх освітньої та професійної кваліфікації, досвіду роботи, відповідності специфіці підприємства тощо), то й підприємству буде легше стати лідером поміж інших аналогічних підприємств відповідної сфери діяльності, подолати своїх конкурентів та збільшити свої прибутки.

Тож аби припуститись якнайменше помилок під час добору персоналу, відповідним працівникам кадрової служби, зокрема, варто добре знати:

• як правильно організувати процес добору персоналу;
• етапи процесу добору персоналу;
• методи та джерела для пошуку потрібних працівників;
• як оцінити відповідність знайдених кандидатів до наявних вакансій;
• які документи слід підготувати у процесі добору персоналу.

Отже, зазначені питання, а також деякі інші будуть розглянуті у матеріалах цього спецвипуску, який може стати для кадровиків своєрідним довідником, що має на меті допомогти їм у роботі під час вирішення різних проблем, пов’язаних із процесом добору персоналу на підприємстві.

 

№ 4, 2017 — Аудит кадрової документації (автор О. П. Клименко)

Правильне складання та оформлення кадрових документів є одним із основних завдань кадрової служби. Усім кадровикам також відомо, що документація має вестися згідно з певними правилами. Відповідність документації таким правилам, зокрема вимогам певних нормативно-правових актів, убезпечить підприємство, установу, організацію як від можливих штрафів з боку контролюючих органів, так і від можливих трудових спорів з працівниками.

Саме для з’ясування відповідності наявної на підприємстві кадрової документації зазначеним нормативно-правовим або нормативно-технічним актам і потрібен аудит кадрової документації, що допоможе визначити, якої документації у кадровій службі підприємства бракує, а яку слід доопрацювати або у встановленому порядку виправити.

Як же правильно організувати аудит кадрової документації, який він буває, коли і чому його треба проводити, які саме документи мають бути у кадровій службі підприємства, як вони мають бути оформлені та на підставі чого? На всі ці та інші запитання щодо аудиту кадрової документації читачі зможуть знайти відповіді у матеріалах цього спецвипуску.

№ 1, 2018 — Державний нагляд та контроль

У спецвипуску йдеться про правові та організаційні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності; підстави проведення інспекційних відвідувань; типові порушення законодавства про працю; відповідальність за порушення законодавства про працю; документи, які складають інспектори праці за результатами інспекційних відвідувань. Також у запропонованому спецвипуску наведено нову форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування). Це видання зацікавить, зокрема, керівників підприємств, працівників кадрових служб, менеджерів по роботі з персоналом.


№ 2, 2018 — Добираємо назви посад і професій

Бажаєте навчитися бездоганно добирати найменування професій або посад, з легкістю та без помилок розробляти штатні розписи та посадові (робочі) інструкції? Це просто, якщо вмієте користуватися «Класифікатором професій».

У спецвипуску розглядаються підходи до належного застосування національних стандартів у сфері класифікації професій, кваліфікації посад і робіт, деякі аспекти кваліфікаційних вимог щодо використання освітньо-кваліфікаційних рівнів та відповідних спеціальностей і напрямів підготовки. Читачі матимуть змогу ознайомитися з конкретними підходами до застосування професійних назв робіт на практиці. За допомогою норм і правил, викладених у виданні, кожен зможе навчитися правильно  вносити зміни до документації підприємства у разі зміни назви професій та посад, а також робити відповідні записи до трудових книжок.


№ 3, 2018 — Посадові (робочі) інструкції

Вважаєте, що простіше працювати без посадової (робочої) інструкції, ніж її розробити? Автор спецвипуску переконає вас, що складати посадові (робочі) інструкції не важко, але необхідно.

У спецвипуску представлено нормативні документи, які містять настанови щодо розроблення посадових (робочих) інструкцій (далі — ПІ), їх структури та змісту, внесення змін до них, практичні рекомендації підрозділам (працівникам), на яких покладаються обов’язки зі складання ПІ, роз’яснюється порядок щодо порядку затвердження, місця та термінів зберігання ПІ. Детально розглядаються структура ПІ, питання щодо внесення змін і доповнень в ПІ, наводяться приклади вирішення конфліктних ситуацій між адміністрацією і працівниками при застосуванні ПІ та висвітлюються інші нагальні кадрові питання. Також у виданні викладено рекомендації щодо належного застосування галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників при складанні ПІ.


№ 4, 2018 — Звітність роботодавця

Подання звiтiв до державних органiв — важлива i відповідальна робота. У спецвипуску розглянуто основні звіти, якi подає роботодавець; наведено перелiк звiтiв до органiв державної статистики, державної служби зайнятостi, Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, військових комiсарiатiв; детально описано порядок, терміни та перiодичнiсть подання кожного звiту; на прикладах продемонстровано, як правильно заповнювати форми звітів; висвітлено питання вiдповiдальностi за неподання звітів та подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням.