ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2018: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»
Кадровикам та ейчарам

ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2018: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»

Дата проведення: 22-23 листопада 2018
Місце проведення: м. Київ

У межах дводенного курсу учасники отримають повну інформацію з юридичних питань
організації роботи з персоналом, особливості проходження перевірок Держпраці, актуальні
вимоги оформлення облікової роботи з персоналом і питань адміністрування роботи відділу
кадрів (персоналу) як з позиції начальника відділу кадрів, так і з позиції роботи єдиного кадровика
підприємства.
Курс розроблено відповідно до вимог сучасної професії та потреб ринку.

Інформаційна підтримка: (044) 507-2226, (073) 305-8016
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0-800-214-899
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua
Ціна за мінімальний термін передплати 1800 грн
Опис

Опис програми «ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2018: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»»

акция

У програмі:

ДЕНЬ 1

Сесія 1. Юридичні аспекти ведення кадрових документів та регулювання руху кадрів

Правовий сенс ведення кадрової документації.
Вплив кадрових документів на судові рішення з трудових спорів.
Відповідальність за порушення у сфері кадрового діловодства.
Нормативно-правові документи у сфері праці, нове в правовому відношенні сторін трудових відносин.
Виникнення трудових відносин, трудовий договір: форма, зміст, порядок укладення та зміни.
Трудовий договір як підстава надання персональних даних.
Різниця трудових і цивільно-правових договорів, правомірність укладення.
Зміна умов трудового договору за ініціативи роботодавця: можливості та обмеження. Обмеження і гарантії при наймі. Випробування при прийнятті на роботу: термін, правові наслідки.
Підстави і правова процедура припинення трудових відносин за угодою сторін, з ініціативи працівника або роботодавця, з інших підстав.
Особливості звільнення деяких категорій працівників. Особливості звільнення при скороченні штату чисельності Порядок оформлення, терміни розрахунку і видачі трудової книжки.
Окремі види трудових договорів: особливості укладення та застосування. Суміщення і сумісництво.
Переведення і переміщення працівників, зміна істотних умов праці, відсторонення від роботи: підстави та правова процедура. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.
Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку, надання відпусток.
Локальні нормативні акти, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, як документи, що супроводжують трудовий договір.
Ознайомлення працівника з кадровими документами.
Документування конфліктних ситуацій. Питання трудового розпорядку і дисципліни праці.
Звільнення як захід дисциплінарного стягнення.
Порядок оскарження розірвання трудового договору: строки, процедура. Судова практика.

Сесія 2. Перевірка Держпраці: як захистити права роботодавця

Компетенція наглядових органів: хто має право здійснювати нагляд та контроль.
Повноваження Держпраці. Основні права і обов’язки інспекторів праці при здійсненні наглядових заходів у сфері трудового законодавства.
Процедура проведення перевірки .
Права і обов’язки роботодавця під час здійснення нагляду і контролю.
Законні способи реагування роботодавця на дії перевіряючих.
Основні помилки і порушення, які виявляються під час перевірок.
Помилки та порушення в оформленні прийняття на роботу.
Укладення цивільно-правового договору, що підміняє трудові відносини. Як відмежувати трудові відносини від відносин цивільно-правових: позиція законодавця, аналіз судової практики.
Облік робочого часу та часу відпочинку: основні порушення роботодавця.
Оформлення результатів перевірок: права і обов’язки роботодавця.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю та про охорону праці.
Штрафні санкції за порушення законодавства про працю.

ДЕНЬ 2

Сесія 3. Кадровий облік, система кадрової документації

Прийняття на роботу; трудовий договір — види трудових договорів; оформлення наказу про зарахування працівника на роботу; формування та ведення особових справ.
Зміни умов трудового договору.
Оформлення наказів про переведення.
Заохочення і стягнення.
Порядок оформлення наказів про заохочення і стягнення.
Дисциплінарні стягнення: типи, особливості застосування, документування.
Поняття службового відрядження.
Оформлення документів на відрядження.
Порядок надання відпустки:
— щорічна оплачувана відпустка;
— додаткова відпустка;
— відпустка без збереження заробітної плати;
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною;
— оформлення наказу про надання відпустки.
Порядок розірвання трудового договору:
— загальні підстави припинення трудового договору;
— розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
— розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;
— розірвання трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін;
— компенсаційні виплати та пільги при розірванні трудового договору.
Порядок ведення трудових книжок працівників:
— оформлення трудових книжок відповідно до правил оформлення трудових книжок: занесення відомостей про роботу;
— видача трудових книжок при звільненні;
— дублікат трудової книжки;
— облік трудових книжок;
— трудовий стаж, загальний і безперервний.

Сесія 4. Начальник відділу кадрів: управлінські навички, побудова роботи відділу

Начальник відділу кадрів: основні завдання, посадові функції і компетенції.
Знання, вміння і навички, необхідні начальнику відділу кадрів.
Побудова комунікації всередині відділу.
Взаємодія відділу кадрів з іншими підрозділами.
Управління відділом кадрів на підприємстві.
Побудова системи ефективної роботи відділу.
Місце і роль в системі управління персоналом підприємства.
Способи підвищення значущості відділу кадрів в системі управління підприємством.
Побудова стратегії відділу кадрів.
Основні правила чіткої та злагодженої роботи відділу по усіх напрямках.
Методи і критерії оцінки діяльності.

Неформальне спілкування, обмін досвідом

Соціально-психологічні аспекти роботи начальника відділу кадрів.
Особливості роботи з співробітниками різних вікових, гендерних та соціальних груп.
Вплив психологічних і фізичних факторів на поведінку працівників.
Прийоми і способи впливу на людей для досягнення поставлених цілей.
Психологічні аспекти мотивації підлеглих.
Дозвіл виробничих конфліктів.
Розвиток управлінських навичок.
Способи постановки цілей і форми контролю виконання.
Правила проведення ефективних нарад з співробітниками відділу.
Делегування повноважень.
Побудова прямого і зворотного зв’язку зі співробітниками підприємства.
Інструменти і форми підтримки прямого і зворотного зв’язку (анкетування, ситуаційні опитування, бесіди з ключовими співробітниками та ін.).
Використання інформації, отриманої по каналах зворотного зв’язку, для прийняття управлінських рішень.
Робота керівників з власним стресом. Профілактика професійного вигорання.

Експерт

ЛІПЧАНСЬКА ВІКТОРІЯ,
шеф-редактор кадрового напряму ВД «МЕДІА-ПРО», член Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, провідний експерт Всеукраїнської асоціації кадровиків, експерт системи «КАДРОВИК-онлайн», автор публікацій з трудового законодавства та кадрової справи, юрист за фахом.

 

Реєстраційний збір:

Вартість участі: 1800 грн

Інформаційна підтримка:

Тел.: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0-800-214-899
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua

Вас може зацікавити