ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ  «КАДРОВИК — 2018: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»
Семінари, тренінги, курси, вебінари

ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2018: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»

Дата та місце проведення: м. Дніпро, 20-21 вересня

У межах дводенного курсу учасники отримають повну інформацію з юридичних питань організації роботи з персоналом, особливості проходження перевірок Держпраці, актуальні вимоги оформлення облікової роботи з персоналом і питань адміністрування роботи відділу кадрів (персоналу) як з позиції начальника відділу кадрів, так і з позиції роботи єдиного кадровика підприємства.
Курс розроблено відповідно до вимог сучасної професії та потреб ринку.

Вартість участі для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA» - 1500 грн

Інформаційна підтримка: (044) 507-2226, (073) 305-8016
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0-800-214-899
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua
Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис

Опис програми «ДВОДЕННИЙ КУРС-ІНТЕНСИВ «КАДРОВИК — 2018: сучасний набір компетенцій, організація системи кадрового обліку та вдосконалення методів управління відділом»»

У програмі:

Сесія 1. Юридичні аспекти ведення кадрових документів та регулювання руху кадрів

Правовий сенс ведення кадрової документації.
Вплив кадрових документів на судові рішення з трудових спорів.
Відповідальність за порушення у сфері кадрового діловодства.
Нормативно-правові документи у сфері праці, нове в правовому відношенні сторін трудових відносин.
Виникнення трудових відносин, трудовий договір: форма, зміст, порядок укладення та зміни. Трудовий договір як підстава надання персональних даних.
Різниця трудових і цивільно-правових договорів, правомірність укладення.
Зміна умов трудового договору за ініціативи роботодавця: можливості та обмеження. Обмеження і гарантії при наймі. Випробування при прийнятті на роботу: термін, правові наслідки.
Підстави і правова процедура припинення трудових відносин за угодою сторін, з ініціативи працівника або роботодавця, з інших підстав.
Особливості звільнення деяких категорій працівників. Особливості звільнення при скороченні штату чисельності
Порядок оформлення, терміни розрахунку і видачі трудової книжки.
Окремі види трудових договорів: особливості укладення та застосування. Суміщення і сумісництво.
Переведення і переміщення працівників, зміна істотних умов праці, відсторонення від роботи: підстави та правова процедура. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.
Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку, надання відпусток.
Локальні нормативні акти, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, як документи, що супроводжують трудовий договір.
Ознайомлення працівника з кадровими документами.
Документування конфліктних ситуацій. Питання трудового розпорядку і дисципліни праці. Звільнення як захід дисциплінарного стягнення.
Порядок оскарження розірвання трудового договору: строки, процедура. Судова практика.

Сесія 2. Перевірка Держпраці: як захистити права роботодавця

Компетенція наглядових органів: хто має право здійснювати нагляд та контроль.
Повноваження Держпраці. Основні права і обов’язки інспекторів праці при здійсненні наглядових заходів у сфері трудового законодавства.
Процедура проведення перевірки .
Права і обов’язки роботодавця під час здійснення нагляду і контролю.
Законні способи реагування роботодавця на дії перевіряючих.
Основні помилки і порушення, які виявляються під час перевірок.
Помилки та порушення в оформленні прийняття на роботу.
Укладення цивільно-правового договору, що підміняє трудові відносини. Як відмежувати трудові відносини від відносин цивільно-правових: позиція законодавця, аналіз судової практики.
Облік робочого часу та часу відпочинку: основні порушення роботодавця.
Оформлення результатів перевірок: права і обов’язки роботодавця.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю та про охорону праці.
Штрафні санкції за порушення законодавства про працю.

Сесія 3. Кадровий облік, система кадрової документації

Правила підготовки оформлення і ведення кадрової документації, нормативно-методичні документи з організації та ведення кадрового діловодства:
— поняття складу і реквізити документів;
— вимоги до бланків документів;
— склад і види документів (організаційні, розпорядчі, інформаційно-довідкові, облікові реєстраційні, особисті документи, документи з обліку військовозобов’язаних);
— оформлення кадрової документації;
— терміни зберігання кадрових документів.
Прийняття на роботу; трудовий договір — види трудових договорів; оформлення наказу про зарахування працівника на роботу; формування та ведення особових справ.
Зміни умов трудового договору.
Оформлення наказів про переведення.
Заохочення і стягнення.
Порядок оформлення наказів про заохочення і стягнення.
Дисциплінарні стягнення: типи, особливості застосування, документування.
Поняття службового відрядження.
Оформлення документів на відрядження.
Порядок надання відпустки:
— щорічна оплачувана відпустка;
— додаткова відпустка;
— відпустка без збереження заробітної плати;
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною;
— оформлення наказу про надання відпустки.
Порядок розірвання трудового договору:
— загальні підстави припинення трудового договору;
— розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
— розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;
— розірвання трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін;
— компенсаційні виплати та пільги при розірванні трудового договору.
Порядок ведення трудових книжок працівників:
— оформлення трудових книжок відповідно до правил оформлення трудових книжок: занесення відомостей про роботу;
— видача трудових книжок при звільненні;
— дублікат трудової книжки;
— облік трудових книжок;
— трудовий стаж, загальний і безперервний.
Систематизація та зберігання документів кадрової служби:
— номенклатура справ;
— формування справ у діловодстві відділу кадрів;
— підготовка документів до архівного зберігання;
— адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства з архівної справи.

Сесія 4. Начальник відділу кадрів: управлінські навички, побудова роботи відділу

Начальник відділу кадрів: основні завдання, посадові функції і компетенції. Знання, вміння і навички, необхідні начальнику відділу кадрів. Побудова комунікації всередині відділу. Взаємодія відділу кадрів з іншими підрозділами.
Управління відділом кадрів на підприємстві. Побудова системи ефективної роботи відділу. Місце і роль в системі управління персоналом підприємства. Способи підвищення значущості відділу кадрів в системі управління підприємством. Побудова стратегії відділу кадрів. Основні правила чіткої та злагодженої роботи відділу по усіх напрямках. Методи і критерії оцінки діяльності.

Неформальне спілкування, обмін досвідом

Соціально-психологічні аспекти роботи начальника відділу кадрів. Особливості роботи з співробітниками різних вікових, гендерних та соціальних груп. Вплив психологічних і фізичних факторів на поведінку працівників. Прийоми і способи впливу на людей для досягнення поставлених цілей. Психологічні аспекти мотивації підлеглих. Дозвіл виробничих конфліктів.
Розвиток управлінських навичок. Способи постановки цілей і форми контролю виконання. Правила проведення ефективних нарад з співробітниками відділу. Делегування повноважень. Побудова прямого і зворотного зв’язку зі співробітниками підприємства. Інструменти і форми підтримки прямого і зворотного зв’язку (анкетування, ситуаційні опитування, бесіди з ключовими співробітниками та ін.). Використання інформації, отриманої по каналах зворотного зв’язку, для прийняття управлінських рішень. Робота керівників з власним стресом. Профілактика професійного вигорання.

Експерт

ЛІПЧАНСЬКА ВІКТОРІЯ,
шеф-редактор кадрового напряму ВД «МЕДІА-ПРО», член Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, провідний експерт Всеукраїнської асоціації кадровиків, експерт системи «КАДРОВИК-онлайн», автор публікацій з трудового законодавства та кадрової справи, юрист за фахом.

 

Реєстраційний збір:

Вартість участі: 1700 грн
Для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA» - 1500 грн

Інформаційна підтримка:

Тел.: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0-800-214-899
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua

Вас може зацікавити
КАДРОВИК.UA
Журнал
КАДРОВИК.UA
321 грн
Книга обліку наказів з персоналу
70 грн
Звітність роботодавця
225 грн