Діловодство
Журнал

Діловодство

Щомісяця в журналі «Діловодство»: організація діловодства в установах і підприємствах різних форм власності та рівня підпорядкування згідно з новими правилами й вимогами, архівна справа, кадрове діловодство на прикладі конкретних виробничих ситуацій, юридична підтримка під час роботи з документами, основні вимоги до складання та оформлення службових документів. А також відповіді кваліфікованих спеціалістів на запитання читачів, підвищення рівня освіти, поради психолога-практика та ін.

Друкований журнал + електронна версія без додаткових оплат.
Ціна за мінімальний термін передплати 270 грн
Придбати
Погортати номер
Опис
Рубрики
Експерти
Акції та подарунки
Презентація
Читачi про журнал
У 2018 році

Опис для видання «Діловодство»

Щомісячний індекс 01242
Річний та піврічний індекс 89087
Індекс електронної версії  49599

Щоб забезпечити злагоджену й чітку роботу працівників, відповідальних за організацію діловодства та архівної справи, редакція щономера публікує матеріал стосовно порядку роботи з документами (наказами, протоколами, актами, поданнями, службовими листами, заявами та ін.), їхні форми та зразки, алгоритми дій, таблиці тощо, а також відповідну нормативно-правову базу. Експерти журналу надають кваліфіковані відповіді на запитання читачів. У виданні подано актуальний матеріал з прикладами документів із кадрової, юридичної, бухгалтерської практики. Завдяки опублікованим статтям читачі можуть підвищити рівень знань з української ділової мови, налагодити ділові стосунки в колективі й отримати багато іншої важливої та корисної інформації.

Цільова аудиторія:

 • діловоди;
 • секретарі;
 • архіваріуси;
 • працівники канцелярії, служби діловодства, організаційного відділу тощо;
 • керівники структурних підрозділів та ін.

Основні аргументи на користь передплати видання:

 • За допомогою журналу «Діловодство» ви навчитеся правильно організовувати роботу з документами, адже у виданні описано всі діловодні процеси та надано зразки оформлення документів.
 • Ви отримаєте актуальну та важливу інформацію щодо діловодства й архівної справи з урахуванням змін у законодавстві.
 • Ви зможете підвищити свій загальний професійний рівень. У цьому допоможуть публікації з кадрових, бухгалтерських, юридичних питань, тем з освіти й психології ділових стосунків і т. ін.
 • Кожен читач може поставити запитання та отримати відповідь фахівців із загального й спеціального діловодства, архівної справи, кадрових та юридичних питань тощо.
 • У виданні складні матеріали подано в простих формах: таблицях, схемах, алгоритмах та ін.

 

Про електронний журнал «Діловодство»

ДІЛОВОДСТВО

Питання організації роботи з документами на підприємствах усіх форм власності в процесі здійснення управлінських функцій. Усе про приймання, реєстрацію, розподіл, контроль за виконанням документів та багато іншої важливої інформації

АРХІВНА СПРАВА

Питання щодо підготовки виконаних у діловодстві документів (у тому числі електронних) до передавання в архів та їхнього зберігання

ВІДПОВІДАЄМО ЧИТАЧАМ

Досвідчені фахівці — діловоди, архівісти, кадровики, юристи, бухгалтери, менеджери з персоналу, психологи-практики та ін. — дають компетентні відповіді на запитання читачів

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Правове регулювання праці працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що супроводжується практичною інформацією з оформлення кадрової документації

БУХГАЛТЕРІЯ ТА ДІЛОВОДСТВО

Оформлення бухгалтерських документів на прикладі конкретних ситуацій

ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ

Актуальні питання українського законодавства, зокрема з трудового й господарського права

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА ПІД ЧАС РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ

Поради юристів щодо складання, оформлення й роботи з документами

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Розроблення посадових інструкцій. Описання кваліфікаційних вимог, обов’язків технічних службовців (секретарів, діловодів, архіваріусів тощо) та інших працівників підприємств

ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС

Огляд найпопулярніших і маловідомих програм для оптимізації та спрощення роботи офісних працівників

ОСВІТА

Удосконалення української мови як державної мови діловодства: теорія та практика

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

Бізнес-лексика, терміни й сленг у документах, особливості перекладу й слововживання. Стилістика та граматика ділової іноземної. Мовні формули

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ

Поради психологів-практиків із формування ділових стосунків у колективі, уникнення конфліктних ситуацій

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Підвищення ефективності праці завдяки грамотному управлінню часом

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА/ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

Рекомендації спеціалістів стосовно поведінки працівників у колективі. Способи підвищення корпоративної культури. Правила ділового етикету

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Робочий календар на два місяці; корисні й цікаві заходи, які ми радимо відвідати; словник термінів і понять, що вжито в поточному номері

Олена Загорецька, канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України
Олександр Донченко, адвокат, головний юрисконсульт Національного банку України
Надія Баловсяк, канд. пед. наук, доцент кафедри медіакомунікацій Українського католицького університету
Олександр Клименко, економіст-міжнародник, консультант із соціально-трудових відносин
Наталія Леміш, канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту Сумського державного університету
Олена Калініченко, методист Департаменту освіти Харківської міської ради, психолог-практик вищої категорії
Людмила Паламарчук, заступник директора Центрального державного електронного архіву України

Щиро вдячна за відповідь редакції на мій лист із запитанням та допомогу. Дуже приємно, що ви не залишаєтесь осторонь проблем, які виникають у діловодів. Успіхів та процвітання вашому журналу!
Федотова Ольга, діловод

 

Дуже дякую Вам за відповідь. Ви не просто допомогли, а таки підтвердили те, що прописано чинним законодавством, а не те, що читає наш відділ кадрів, щоб виправдати свої дії. Ми дуже задоволені Вашим журналом, дякуємо за оперативність і високу якість відповідей.
Сердюченко Світлана Миколаївна, начальник відділу діловодства

 

Дякую за надану відповідь, це була дуже корисна інформація.
Михайлова Світлана, начальник відділу організаційної роботи та архівної справи

 

Шановна редакціє!
Отримали сьомий номер журналу «Діловодство та документообіг», на сторінках якого ми знайшли відповіді на наші питання. Дякуємо за допомогу та співпрацю!
Дякую за те, що завжди приходите нам на допомогу!
Попова Олена, працівник канцелярії

 

Ми, працівники канцелярії, неодноразово зверталися до редакції журналу з питаннями, що виникали під час роботи з документами, та завжди отримували аргументовані відповіді, за що дуже вдячні. Щиро дякуємо за те, що надаєте корисні поради.
Попова Олена, працівник канцелярії

У 2018 році в журналі «Діловодство» читайте:

 • Актуальні питання організації діловодства
 • Складення та оформлення службових документів
 • Інструкція з діловодства
 • Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів
 • Автоматизація процесів діловодства й архівної справи
 • Формат електронного документа
 • Уніфікація електронних документів
 • Яких помилок припускаються підприємства під час передавання документів на зберігання до архівної установи
 • Чи потрібно подавати електронну декларацію секретарям, діловодам, архіваріусам
 • Новації в оформленні кадрових документів з урахуванням вимог Трудового кодексу України
 • Зміни до Класифікатора професій: що треба знати для правильного ведення кадрової документації
 • Написання складних слів разом та через дефіс
 • Абревіатури та скорочення в діловій українській мові
 • Етичні норми спілкування з діловими партнерами та конкурентами
 • «Викрадачі часу», або Що варто врахувати, щоб усе встигати

А також:

 • Юридична підтримка під час роботи з документами
 • Відповіді фахівців на запитання читачів
 • Корисна інформація