Журнал «Екологія підприємства» № 1, 2013

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Владислав Приміський
Особливості вимірювання концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Ганна Натоптана
Ліцензування у сфері поводження з небезпечними відходами

ЭКОСТАНДАРТЫ

Євген Власов
Гранично допустимі концентрації небезпечних речовин у ґрунтах

Игорь Махнев
Поймите разницу, или как правильно выбрать дозиметр

РАБОТА С КАДРАМИ

Олександр Клименко
Посадова інструкція начальника колони спецмашин для видалення побутових відходів

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ

Василий Прокофьев
Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

ВОПРОС — ОТВЕТ

Ольга Довбня
Документи для отримання дозволів на розміщення відходів

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Віталій Мариненко
Дотримання законодавства щодо користування надрами

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ